Close
20 / 05 / 2024

Media articles

Author: BSC

2024:

Žabko, O., Ķīlis, E. (2024) Kā mudināt iedzīvotājus aktīvāk iesaistīties atkritumu šķirošanā? Žurnāls "Ir", 16. janvāris. https://ir.lv/2024/01/16/ka-mudinat-iedzivotajus-aktivak-iesaistities-atkritumu-skirosana/ 

2023:

Ādamsone-Fiskoviča, A., Ķīlis, E., Barkāne, I. (2023) Digitālie policijas rīki satiksmes uzraudzībai: šodienas un nākotnes izaicinājumi. Žurnāls "Ir", 31. oktobris. https://ir.lv/2023/10/31/digitalie-policijas-riki-satiksmes-uzraudzibai-sodienas-un-nakotnes-izaicinajumi/ 

2021:

Grīviņš, M. (2021) Kas mainīs pārtikas sistēmas? Žurnāls "Ir", 5. jūlijs. https://ir.lv/2021/07/05/kas-mainis-partikas-sistemas 

2020:

Šūmane, S. (2020) Ārkārtas situācija pārtikas sistēmā. Žurnāls "Ir", 17. aprīlis. https://ir.lv/2020/04/17/arkartas-situacija-partikas-sistema/

2019:

Ādamsone-Fiskoviča, A., Grīviņš, M., Ķīlis, E. (2019) Demonstrējumi lopkopībā – mācīšanās un kontaktu veidošanas iespējas. Latvijas Lopkopis 2(52): 24-26. http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/demonstrejumi-lopkopiba-macisanas-un-kontaktu-veidosanas-iespejas

2018:

Grivins, M. (2018) How to communicate a complex porject? (SUFISA project blog post; 28 November 2018) https://www.sufisa.eu/how-to-communicate-a-complex-project/

2017:

Adamsone-Fiskovica, A., Tisenkopfs, T., Grivins, M. (2017) What makes a successful demonstration? (PLAID project blog post; 16 October 2017) https://www.plaid-h2020.eu/blogs/what-makes-successful-demonstration

Šūmane, S. (2017) What Farmers know - & Optimising This Knowledge (21 November 2017). http://www.arc2020.eu/what-farmers-know-optimising-this-knowledge/

2016:

"Mazo saimniecību dzīvotspars", Žurnāls "Saimnieks", 2016. gada jūnijs, Nr. 106, 44.-48. lpp. http://www.saimnieks.lv/Zurnals/106/ [Intervija ar BSC pētniecēm Sandru Šūmani un Ilonu Kundu par RETHINK projekta atziņām]

2015:

Kunda, I., Meibega, U. (2015) Kalnciema Street Quarter in Rga: Food makes the place. Urban Agriculture Magazine, No. 29, May 2015.pp. 60-61. https://www.ruaf.org/sites/default/files/UAM29_1.pdf

2013:

Grīviņš, M. 2013, „Kā pabarot pilsētu?”, http://politika.lv/article/ka-pabarot-pilsetu

Tisenkopfs, T., Grīviņš, M., 2013, „Laiks iedrošina”, Žurnāls „Ir”, 2013. gada 25. aprīlis līdz 8. maijs, nr.17/18.

Tisenkopfs, T., Grīviņš, M., 2013, „Liku latu zem akmeņa”, Žurnāls „Ir”, 2013. gada marts/aprīlis, speciālizdevums.