Close
30 / 12 / 2021

Rokasgrāmata "Sadarbība viedai un ilgtspējīgai teritoriālai attīstībai"

Autors: Sandra Šūmane

Rokasgrāmatas
"Sadarbība viedai un ilgtspējīgai teritoriālai attīstībai. Attīstības virzieni un piemēri ilgtspējīgās pārtikas sistēmās, digitālos risinājumos un lauku pilsētu mijattiecībās"
materiāli pieejami: 

https://bscresearch.github.io/ekip/ 

Rokasgrāmata veltīta trīs jomām: 

  • Pārtika
  • Lauku-pilsētas saiknes
  • Digitalizācija

Saturu veido tēmas un piemēri par attīstības virzieniem un sadarbības veidiem.

Rokasgrāmata sagatavota Latvijas Zinātnes Padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekta «EKIP: Lietotājorientētu zināšanu un inovācijas partnerību aktivizēšana viedai un ilgtspējīgai teritoriālai attīstībai» (Nr.lzp-2020/2-0133) ietvaros. Tajā izmantoti Baltic Studies Centre veikto pētniecisko projektu (AgriLink, DESIRA, ETUDE, FoodLinks, PLAID, ROBUST, SALSA, SINFO, SOLINSA, SUPURBFOOD, TRUSt) apkopoti rezultāti par zināšanu un inovāciju partnerībām un attīstības procesiem reģionālās pārtikas sistēmās, lauku-pilsētu mijattiecībās un lauku digitalizācijā.