Close
30 / 12 / 2021

Politikas rekomendācijas

Autors: BSC

Rekomendācijas saistībā ar ilgstpējīgu pārtiku:

SINFO: Sociālās inovācijas pārtikas apgādē: ceļi uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu

 

Rekomendācijas saistībā ar lauku digitalizāciju:

DESIRA: Experts' recommendations to boost sustainable digitalisation of agriculture, forestry and rural areas by 2040 (angļu valodā)

 

Rekomendācijas saistībā ar pārtiku pilsētā:

SUPURBFOOD: Sustainable Urban Food Provisioning (angļu valodā)

SUPURBFOOD: SMEs & SUSTAINABLE URBAN FOOD PROVISIONING (angļu valodā)

 

Rekomendācijas saistībā ar saimniecību modernizāciju un lauku dzīvotspēju: 

RETHINK: Policy brief (angļu valodā)