Close

TRANSMANGO

index_1

NosaukumsAssessment of the impact of drivers of change on Europe's food and nutrition security /  Eiropas pārtikas un uztura drošību ietekmējošo pārmaiņu faktoru ietekmes novērtējums

Finansējuma avots: ES 7. ietvarprogrammas projekts, līgums no. 613532.

Kopējais finansējums: EUR 4 952 680,40

Finansējums BSC: EUR 99 476,00

Īstenošanas laiks: 01.02.2014.-31.01.2018.

Koordinators: Lēvenes universitāte (Beļģija)

Latvijas partneris: Nodibinājums "Baltic Studies Centre"

TRANSMANGO projekta ietvaros īstenotais pētījums veido visaptverošu skaidrojumu par globālo pārmaiņu veicinātāju (tādu kā klimata pārmaiņas, ekonomiskā centralizācija un tirgus struktūra, lielo tirgus spēlētāju dominance, sakāpināta konkurence par resursiem, atsevišķu aģentu marginalizācija, īpašumtiesību noteikumi, ģeopolitiskās pārmaiņas, patērātāju izvēles, patēriņa pārmaiņas un uztura izmaiņas) ietekmi uz Eiropas un globālo pārtikas un pārtikas izvejvielu pieprasījumu. Pētījums fokusējas uz Eiropas pārtikas sistēmu vājajām vietām un elastīgumu sociālekonomisku, uzvedības, tehnoloģiju, institūciju un agroekoloģisku izmaiņu kontekstā un tiecas paplašināt pieejamo zināšanu bāzi par jaunajiem izaicinājumiem un iespējām, kuras pārtikas sektors būs spiests risināt nākotnē. Pētījumā tiek novērtētas, uzlabotas un izstrādātas vājo vietu novērtējuma metodoloģijas un dinamiski modelēšanas rīki, lai novērtētu Eiropas agropārtikas sektora ilgtspēju, pārtikas drošības situāciju un lai veicinātu izpratni par ilgtspējas robežām jauno izaicinājumu priekšā. Projektā tiek vākti analītiski dati, kuri tiks izmantoti, lai izstrādātu scenārijus vēlamajiem pārtikas sistēmu attīstības virzieniem. Balstoties uz šiem scenārijiem, TRANSMANGO piedāvā informāciju, kas varēs tikt izmantota, lai veicinātu pāreju uz ilgtspēju, un rekomendācijas, kā uzlabot pārtikas drošību Eiropā.

Pārtikas un uztura drošības debates Latvijā

BSC pētnieki ir līdzdarbojušies projekta otrajā darba pakā, kuras mērķis ir analizēt, kā pārtikas un uztura draudi ir interpretēti un apspriesti starp iesaistītajām pusēm. Pēc plašas mediju analīzes BSC ir izstrādājis nacionālu ziņojumu "National Report: Latvia. Food and nutritional security debate". Ziņojuma ietvaros tiek analizēts, kā pārtikas un uztura draudi ir ilustrēti Latvijas medijos un zinātnes, politikas un nozares dokumentos. Ziņojumā ir identificētas iesaistīto pušu interpretācijas par galvenajām vājajām vietām, galvenie potenciālie un aktuālie pārmaiņu veicinātāji un to saiknes ar pārtikas un uztura drošību. Tāpat ziņojums analizē domstarpības un viedokļu ietvarus. Ziņojums aptver publisko, zinātnes, tirgus un politikas veidotāju viedokļu sfēras un četras pārtikas apdraudējumu dimensijas (ekonomisko, politisko, socio-kulturālo, ekoloģisko). Nacionālais ziņojums var tikt lejuplādēts šeit: pdf (1751 kb)

Lokālā līmeņa pārmaiņu virzienu analīze

Projekta ietvaros BSC analizē pārtikas un uztura drošības lokālā līmeņa pārmaiņu virzienus. Šī analīze fokusējas uz pārtikas un uztura drošību saistībā ar pārtiku skolās. 2016. gada 18. ferbuārī Rīgā tika organizēts scenāriju veidošanas darbseminārs, kura gaitas un galveno atziņu izklāsts latviešu valodā pieejams šeit.

 

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet Transmango mājas lapu - http://www.transmango.eu/.

Projekta galvenās atziņas, īss katrā projekta dalībvalstī pētīto piemēru un iniciatīvu raksturojums un projekta rekomendāciju izvērsts izklāsts angļu valodā pieejams šeit.

Kopsavilkums par projekta ietvaros izstrādātajām rekomendācijām par pārtikas un uztura drošību Eiropas līmenī un par Latvijas skolu ēdināšanas sistēmu latviešu valodā pieejams šeit.