Close

ROBUST

Vairāk par projektu: http://rural-urban.eu/

Tukuma dzīvās prakses laboratorija - apraksts: http://rural-urban.eu/sites/default/files/Rural-Urban_Update_1of3_Tukums_final.pdf

Šūmane, S., Ķīlis, E., Grīviņš, M. (2018). Rural-Urban Governance Arrangements and Planing Instruments: Tukums. Rapid appraisal (26 Nov 2018): http://rural-urban.eu/publications/rural-urban-governance-arrangements-and-planning-instruments-tukums

Tisenkopfs, T., Ķīlis, E., Šūmane, S. (2018). Expressions of Urban - Peri-Urban - Rural Relationships: Tukums. Rapid appraisal (26 Nov 2018): http://rural-urban.eu/publications/expressions-urban-–-peri-urban-–-rural-relationships-tukums