Close

IN-HABIT

NosaukumsInclusive health and wellbeing in small and medium size cities / Veselīgas un iekļaujošas pilsētas

Finansējuma avots: ES "Apvārsnis 2020" projekts, Līgums nr. 869227.

Kopējais finansējums: EUR 11 577 918.75

Finansējums BSC: EUR 650 000.00

Īstenošanas periods: 01.09.2020.–31.08.2025.

Koordinators: Kordovas universitāte (Spānija).

Latvijas partneri: Nodibinājums "Baltic Studies Centre", Rīgas Plānošanas reģions, SIA "BC manufaktūra".

IN-HABIT mērķis ir veicināt iekļaujošu veselību un labklājību četrās mazās un vidējās pilsētās Eiropas nomalēs – Kordovā (Spānija), Rīgā (Latvija), Lukā (Itālija) un Nitrā (Slovākija). Katrā pilsētā projekts izmantos līdz šim nepietiekami novērtētus resursus (kultūru, pārtiku, cilvēku-dzīvnieku saiknes un vidi), lai uzlabotu iekļaujošu veselību un labklājību, īpašu uzmanību pievēršot dzimtes un iedzīvotāju dažādības aspektiem. Projekta integrētā pieeja apvienos tehnoloģiskas, dabā balstītas, kultūras un sociālas inovācijas izvēlētās pilsētas teritorijās, lai veidotu tās par augstas kvalitātes, multifunkcionālām, atvērtām publiskām telpām. Šie inovatīvie risinājumi tiks izstrādāti, izmantoti un pārvaldīti publiskās-privātās-iedzīvotāju partnerībās kopā ar visām vietējām ieinteresētajām pusēm. Projektā tiks izvērtēta šo risinājumu ietekme uz garīgo veselību, labsajūtu un veselīgāku dzīvesveidu, kā arī izveidota mērogojama, rezultātos balstīta uzraudzības sistēma. Projekts izstrādās sistēmisku pieeju pilsētplānošanai, kuras pamatā būs inovatīvas dzimumu un iedzīvotāju dažādības pieejas iekļaujošas veselības un labklājības veicināšanai. IN-HABIT darbība būs vērsta uz nepietiekami apkalpotām teritorijām un mazaizsargātām mērķgrupām (piemēram, bērni, vecāki cilvēki, sievietes, invalīdi, etniskās minoritātes) katrā projekta dalības pilsētā, kā arī uz materiālo un sociālo risinājumu integrēšanu, kas saistīti ar kultūru (iekļaujošas sabiedrības veidošana), pārtiku (veselīga dzīvesveida attīstīšana), dzīvniekiem (cilvēku un dzīvnieku saiknes kā resurss jaunām attiecībās balstītām precēm un pakalpojumiem pilsētā) un mākslu un vidi (cilvēku un vietu savienošana). Bogota (Kolumbija), kā arī citas projektā iesaistītās pilsētas Eiropā dalīsies savās zināšanās un pārņems pieredzi. Projekts tiks īstenots piecus gadus. Tas palīdzēs Eiropas pilsētām kļūt par ilgtspējīga dzīvesveida vēstniecēm pasaulē, nodrošinot plašu piekļuvi zaļākām, drošām, iekļaujošām un pieejamām sabiedriskām telpām.

Vairāk informācijas preses relīzē.

Projekta mājaslapa: https://www.inhabit-h2020.eu/

Projekta lapas sociālajos tīklos:

LinkedIn: linkedin.com/company/inhabit-h2020

Facebook: @inhabith2020

Twitter: @INHABIT_H2020