Close

GLAMUR

Attēlu rezultāti vaicājumam “glamur”

GLAMUR ir ES 7. ietvarprogrammas projekts. Projekta kopējais mērķis ir paplašināt zinātnisku argumentu bāzi par pārtikas sagādes ķēžu prakšu dažādajām ietekmēm un meklēt veidus, kā ar pārdomātu politiku un privātu tirgus instrumentu motivēšanu var veicināt pārtikas sagādes ķēžu ilgtspēju.

Šo centrālo mērķi papildina seši precīzāk fokusēti uzdevumi:

 

BSC ir līdzdarbojies vairākās pētījuma darba pakās:

Multi-kritēriju matricas izstrāde

Nozīmīgākais zinātniskais rezultāts no 2. darba pakas ir multi-kritēriju matrica. Matrica apkopo centrālās tēmas, kuras ir nepieciešams uzlūkot, lai novērtētu pārtikas sagādes ķēžu efektivitāti 12 pētījumā iesaistītajās valstīs. Matrica ir balstīta uz šo valstu ar pārtiku saistīto publisko diskusiju analīzi. Šī analīze pārtikas interpretācijas nozīmi un dažādību starp valstīm, kurās GLAMUR pētnieki veica analīzi. Nacionālie ziņojumi var tikt lejuplādēti šeit: pdf (12299 kb)

Salīdzinošs sagādes ķēžu novērtējums

Latvijā tika novērtēta globālo un lokālo savvaļas melleņu sagādes ķēžu efektivitāte. Veiktajā pētījumā ir analizēts savvaļas melleņu sektors Latvijā, tā ekonomiskais nozīmīgums, kulturālie aspekti un transformācijas, ko tas ir piedzīvotjis. Pētījums parāda pievienotās vērtības veidošanos melleņu sektorā, demonstrē sektora globālo un lokālo sagādes ķēžu struktūru, organizāciju un ietvertos aģentus. Nacionālā līmeņa ziņojums var tikt lejuplādēts šeit: pdf (1946 kb)

Sintēzes salīdzinājums

BSC pētnieki salīdzinoši novērtēja savvaļas melleņu sagādes ķēžu Latvijā un kultivēto aveņu aprites ķēžu Serbijā efektivitāti. Secinājumi no šī salīdzinošā novērtējuma tika vēlāk iestrādāti plašākā tematiskā sintēzes ziņojumā. Tematiskie sintēzes ziņojumi (deliverable 4.1) tika balstīti uz sekojošiem jautājumiem:

Gala sintēzes salīdzinošais ziņojums var tikt lejuplādēts šeit: pdf (518 kb)

Lai iegūtu vairāk informācijas par projektu un pētījuma rezultātiem, apmeklējiet GLAMUR mājas lapu: http://glamur.eu/