Close

FoSSNet

Nosaukums: Eiropas pārtikas sistēmas zinātņu tīkls (FoSSNet) 

Finansējuma avots ES Pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis Eiropa" projekts. Līgums Nr. 101134861 

Uzsaukums: HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01   

Temats: HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-4  

Kopējais finansējums EUR 5 521 184.25 (BSC EUR 298 450.00)

Īstenošanas laiks 1. februāris 2024 – 31. janvāris 2028 (48 mēneši) 

Koordinators Roskildes Universitāte (Dānija) 

Mērķis  

FoSSNet projekta mērķis ir stiprināt pārtikas sistēmas pētniecībā iesaistīto akadēmisko disciplīnu un zinātnisko institūciju tīklošanos Eiropā, lai veicinātu inovācijas un ilgtspēju pārtikas sistēmā. FoSSNet projekts piedāvā jaunu jēdzienu - “FOKIS” (Food Knowledge and Innovation System, latviski - pārtikas zināšanu un inovāciju sistēma), kas paplašina jau zināmā jēdziena “AKIS” (Agricultural Knowledge and Innovation System, latviski - lauksaimniecības zināšanu un inovāciju sistēma) ietvarus, attiecinot to uz plašāko pārtikas sistēmu. FoSSNet projekts stiprinās Eiropas mēroga pārtikas sistēmas zinātnisko tīklu, kas ietvers dažādas pārtikas pētniecībā iesaistītās zinātņu nozares, pētnieciskās organizācijas un projektus. FoSSNet veicinās starpdisciplināru un transdisciplināru pieeju un sadarbību pārtikas zinātnē. Tas dos ieguldījumu ilgtspējīgas, taisnīgas un veselīgas pārtikas sistēmas stiprināšanā Eiropā, kā arī programmas FOOD2030 prioritāšu sasniegšanā. 

Projekta mājaslapa: https://fossnet.eu/ 

Kontaktpersonas:

Tālis Tisenkopfs, talis.tisenkopfs@bscresearch.lv  

Ilze Mileiko, ilze.mileiko@bscresearch.lv