Close

DESIRA

Nosaukums: Digitisation: Economic and Social Impacts on Rural Areas / Digitizācija: Ekonomiskā un sociālā ietekme uz lauku vidi

Finansējuma avots: ES "Apvārsnis 2020" projekts, līgums nr. 818194.

Kopējais finansējums: EUR 4 991 503.45

Finansējums BSC: EUR113 743.75

Īstenošanas periods: 01.06.2019.-31.05.2023.

Koordinators: Pizas Universitāte (Itālija)

Latvijas partneri: Nodibinājums "Baltic Studies Centre", Zemnieku Saeima

DESIRA projekta mērķis ir stiprināt sabiedrības un politikas veidotāju spēju rīkoties atbilstoši izaicinājumiem, kurus lauku videi, lauksaimniecībai un mežsaimniecībai rada digitizācija. Projekts sniedz visaptverošu digitizācijas iespēju un risku novērtējumu. Projektā ir iesaistītas 25 organizācijas no dažādiem sektoriem un disciplīnām. Starp partneriem ir gan pētījumu institūti, gan nevalstiskās organizācijas, gan arī MVU. 

Lai sasniegtu projektam izvirzītos uzstādījumus, DESIRA izvirza sev par mērķi būvēt zināšanu un metodoloģisku bāzi, kas ļautu novērtēt pagātnes, tagadnes un nākotnes ar IKT saistīto sociālekonomisko ietekmi. Projekts tiecas pētnieku, attīstītāju un lietotāju praksēs integrēt atbildīgas pētniecības un inovāciju principus un meklē mehānismus, ko varētu piedāvāt, lai atvieglotu ar digitizācijas iespējām un draudiem saistītu lēmumu pieņemšanu.

Šie un pārējie projekta mērķi tiks sasniegti:

- Mobilizējot tīklus, kuri aptver lauku biznesu un pakalpojumu sniegšanu laukos, valsts iestādes, pilsoniskās grupas, digitālo tehnoloģiju attīstītājus, lauksaimniekus, mediju pārstāvjus un pētniekus. Šie tīkli tiks organizēti 20 prakses laboratorijās un vienā Eiropas līmeņa lauku digitizācijas forumā (Rural Digitisation Forum - RDF);

- Izstrādājot konceptuālu un analītisku ietvaru un veicot esošo digitālo pagrieziena punktu (game changers) taksonomiju un inventarizāciju. Projektā tiks aprobēta Socio-Kiber-Fizisko sistēmu pieeja;

- Izmantojot līdzdalības pieeju, sastādot indikatoros balstītu metodi, lai novērtētu pagātnes, tagadnes un nākotnes digitizācijas tendences. Šāda metode tiks balstīta atbildīgā pētniecības un inovāciju pieejā un salāgota ar prioritārajiem ilgtspējīgas attīstības virzieniem;

- Izstrādājot 80 digitizācijas scenārijus un tos komunicējot, izmantojot digitālās iespējas;

- Attīstot piecus izmantotos gadījumus un digitizācijas iespēju ilustrējošas tehnoloģijas. Šie gadījumi ietvers virtuālās realitātes izmantošanu, veidojot virtuālo saimniecību, lai risinātu lauku/ lauksaimniecības/ mežsaimniecības problēmas;

- Veicot politikas analīzi un izstrādājot attīstības karti un darbā ar digitizācijas jautājumiem izmantojamu ētikas kodeksu;

- Izmantot virtuālo pētījumu vidi (Virtual Research Environment), lai sekmētu līdzdalības pētniecības potenciāla pilnīgu izmantošanu.

Vairāk informācijas preses relīzē (angļu valodā).

Projekta mājas lapahttp://desira2020.eu/ 

TV sižets par projektu LTV1 raidījumā "Izziņas impulss".

Ekspertu rekomendācijas: Brunori, G., Nieto, E., Casares, B., Debruyne, L., Tisenkopfs, T., Brunori, A., (2021). DESIRA H2020, Briefing: Experts' recommendations to boost sustainable digitalisation of agriculture, forestry and rural areas by 2040. (angļu val.)