Close

DATA4FOOD2030

Nosaukums: Pathways towards a fair, inclusive and innovative data economy for sustainable food systems / Ceļi uz godīgu, iekļaujošu un inovatīvu datu ekonomiku ilgtspējīgām pārtikas sistēmām

Finansējuma avots: ES Pētniecības un inovāciju programmas "Horizon Europe" projekts, Līgums nr. 101059473

Kopējais finansējums: EUR 9 999 416.25

Finansējums BSC: EUR 293 687.50

Īstenošanas laiks: 01.09.2022.-31.08.2026.

Koordinators: Stichting Wageningen Research (Nīderlande)

Mērķis: Data4Food2030 mērķis ir uzlabot datu ekonomiku pārtikas sistēmām (DEPS), izvēršot tās definīciju, izpētot tās attīstību, sniegumu un ietekmi, lai tādējādi radītu jaunas zināšanas un pavērtu jaunas attīstības iespējas.

Pārtikas sistēmu digitalizācija ir nonākusi neziņas zonā: datos balstītas inovācijas ir izrādījušās daudzsološas, tomēr joprojām nav skaidrs, kā panākt to plašāku pieņemšanu un lietošanu. Data4Food2030 mērķis ir uzlabot datu ekonomiku pārtikas sistēmām (DEPS), izvēršot tās definīciju, izpētot tās attīstību, sniegumu un ietekmi, lai tādējādi radītu jaunas zināšanas un pavērtu jaunas attīstības iespējas. Projekts veicinās konkurētspējīgāku un ilgtspējīgāku pārtikas sistēmu Eiropas Savienībā (ES), kā arī saistošo politiku (piemēram, digitālā vienotā tirgus, zaļā kursa, kopējās lauksaimniecības politikas) piemērošanu un īstenošanu. Data4food2030 ir četru gadu projekts, kura uzdevumi ir 1) paplašināt zināšanu bāzi un ieskatu DEPS, 2) izstrādāt sistēmu, kas monitorē un novērtē DEPS attīstību, sniegumu un ietekmi uz saistošajām ES politikām, 3) identificēt virzītājspēkus un šķēršļus un tos pārvērst iespējās, ieteikumos un risinājumos, 4) testēt risinājumus un izvērtēt ieteikumus gadījumu izpētē un konsultējoties ar iesaistītajām pusēm un 5) piedāvāt nākotnes scenārijus un ceļvedi un uzturēt monitorēšanas sistēmu, lai atbalstītu politikas izstrādi un paātrinātu vēlamās DEPS situācijas iestāšanos. Data4food2030 pieeja mērķē uz uzlabotu DEPS nākotnes stāvokli, no kura izriet skaidri dizaina principi, ieteikumi un risinājumi politikas un prakšu uzlabošanai un pielāgošanai publiskajā un privātajā sektorā. Projektā īpaša vērība piegriezta dažādu pušu iesaistei DEPS konceptu izstrādē un projekta rezultātu novērtēšanā, tādējādi veicinot projekta ietekmes palielināšanu. Deviņu gadījumu izpēte analizēs reālus DEPS piemērus mikro- un mezoekonomikas līmenī, kuros tiek izmantoti dati un tehnoloģijas, kas palīdzēs izprast un veicināt datos balstītus uzņēmējdarbības modeļus. Uz izpētes pamata Data4Food2030 izstrādās attīstības ceļus, kā virzīties cauri neziņas zonai uz godīgu, iekļaujošu un inovatīvu DEPS.

Kontaktpersona: Tālis Tisenkopfs, talis.tisenkopfs@bscresearch.lv