Close

COCOREADO

Nosaukums: Connecting consumers and producers to rebalance farmers' position through ambassadors training / Patērētāju un ražotāju tuvināšana lauksaimnieku pozīcijas stiprināšanai ar vēstnieku apmācību palīdzību

Finansējuma avots: ES "Apvārsnis 2020" projekts, Līgums nr. 101000573. 

Kopējais finansējums: EUR 2 999 250.00

Finansējums BSC: EUR 328 875.00

Īstenošanas laiks: 1.01.2021.–30.06.2025.

Koordinators: Lēvenes Universitāte (Beļģija)

Latvijas partneris: Nodibinājums "Baltic Studies Centre"

ES finansētā projekta COCOREADO, ko iedvesmojis esperanto valodas termins kunkreado - koprade, mērķis ir uzlabot lauksaimnieka kā individuāla un centrāla dalībnieka stāvokli inovatīvās pārtikas sagādes ķēdēs un publiskajos pārtikas iepirkumos. Pamatojoties uz daudzdalībnieku pieeju un lauksaimniecības zināšanu un inovāciju sistēmas konceptuālo ietvaru, projekts ietekmes palielināšanai izmanto trīskāršu pieeju, kas ietver labās prakses, projekta vēstniekus un fokusu uz jaunatni. Projekta pamatā ir aktīva jauniešu iesaiste no visas Eiropas, plaša projekta vēstnieku apmācību programma un jaunu, iedvesmojošu iniciatīvu kopīga izveide.

Jaunieši un lauksaimnieki. Projektā iesaistīti gan akadēmiskie, gan lauksaimniekiem pietuvināti partneri no visas Eiropas, tādējādi aptverot dažādus reģionus ar to īpatnībām, šķēršļiem un iespējām labo prakšu izplatīšanai un jauniem risinājumiem. Konsorcijā jauniešu pārstāvjiem tiek nodrošināta atbalstoša un rīcību iedrošinoša vide. Tāda vide projektā tiek veidota ar COCOREADO vēstnieku apmācības programmas palīdzību. Jauniešu aktīvu iesaisti risinājumu kopradē nodrošina arī trīs ES jauniešu organizāciju dalība konsorcijā un COCOREADO metodoloģija. Caur jauniešu iesaisti tiks veicināta arī inovatīvu pārtikas ķēžu pārnese nākotnē.

Inovatīvas iniciatīvas. Projektā tiks izvērtētās labās prakses no to izplatāmības aspekta un apkopotas izglītojošos materiālos. Lietotājiem tiks izplatīti noderīgi lēmumu pieņemšanas rīki ar augstu efektivitātes potenciālu. Projekta labo prakšu komunikācijas un izplatīšanas galvenās mērķgrupas ir lauksaimnieki, lauku kopienas, politikas veidotāji un dažādi pārtikas sagādes ķēžu dalībnieki, piemēram, pavāri un vietējās pārtikas pārstrādātāji.

Risinājumu koprade. Konkursa kārtībā izvēlēto 40 projekta vēstnieku grupa kopradīs t.s. ‘sēklas’ risinājumus: projekta piešķirtā budžeta ietvaros viņi izstrādās idejas, kurās vienlaikus ņemtas vērā patērētāju vajadzības un kas uzlabo lauksaimnieku ienākumus. Šo risinājumu pamatā būs sistēmiska dizaina pieeja. COCOREADO projekts atbalstīs vēstniekus darbsemināru rīkošanā, kuros ar reģionu dalībniekiem šie risinājumi tiks attīstīti tālāk. Darbsemināri būs vērsti uz visiem iesaistītajiem dalībniekiem vērtīgu risinājumu radīšanu.

COCOREADO skaitļos:

 

Te pieejama projekta skrejlapa angļu un latviešu valodā.

Papildu informācija: Mājaslapa www.cocoreado.eu • Twitter @cocoreado • Facebook /Cocoreado Linkedin /cocoreado • Youtube /Cocoreado Project