Close
30 / 08 / 2019

TRUST septītais trīsmēnešu cikls

Autors: Miķelis Grīviņš

Šobrīd ir pagājis 21 mēnesis, kopš TRUSt ir uzsākts. Pēdējie trīs mēneši ir skaidri iezīmējušies kā uz praktisku pētniecību vērsti, kurā no pirmajā pētījuma posmā iegūtajām idejām virzīties uz praktiskiem secinājumiem un ieteikumiem, kurā virzienā savvaļas produktu industriju būtu jāvirza.

Šie trīs vasaras mēneši TRUSt ir pagājuši daudzveidīgās aktivitātēs. Ir savākta apmēram puse no datiem, kas projekta ietvaros ir nepieciešami, lai nonāktu līdz secinājumiem. Tas nozīmē, ka ir veiktas intervijas ar visu produktu vācējiem un uzņēmējiem, kuri savā ikdienā pelna no savvaļas produktiem. Šajos trīs mēnešos Latvijā ir uzņemta arī pētniece no Brazīlijas, kura savvaļas produktus pēta Brazīlijas mūža mežu kontekstā. Diskusijas par TRUSt saturu ir ļāvušas to uzlabot un fokusēt.

Šajā periodā arī ir veikti nozīmīgi diseminācijas pasākumi. Pētījuma rezultāti ir prezentēti divos ziņojumos, ir pabeigts viens akadēmisks raksts par savvaļas produktu nozīmi, bet otrs ir tuvu nobeiguma stadijai. Papildus, šajā laikā arī ir sniegta viena publiska lekcija par situāciju Latvijā.

Kopumā, TRUSt virzās uz priekšu, kā paredzēts.

#PostDocLatvia #ESfondi