Close
28 / 02 / 2020

TRUSt: Raksti un komunikācija

Autors: Miķelis Grīviņš

TRUSt devītais trīsmēnešu posms iezīmējas ar lēnu pētījuma rezultātu iezīmēšanos, turpinājumu lauka darbā, publicēšanos un publisko komunikāciju. Par katru no šīm lietām ir jārunā nedaudz sīkāk.

Lai gan oficiāli visi dati TRUSt vajadzībām ir savākti, projekta ietvaros pie vajadzības turpinās sarunas ar dažādu jomu ekspertiem. Eksperti palīdz verificēt rezultātus un izprast tos savvaļas produktu vākšanas aspektus, kuri ir acīmredzami daudznozīmīgi. Šāds darbs prasa laiku, bet ilgtermiņā tas neapšaubāmi atmaksājas, jo ļauj verificēt iegūtos rezultātus.

Publicēšanās – daļēji kā jau katrā projektā uz beigu pusi visi darbi ir kaut kādā mērā saistāmi ar publicēšanos. Tā turpinās darbs pie raksta par savvaļas produktu komercializāciju. Turpinās arī darbs pie salīdzinoša raksta, kurā tiktu aplūkotas Latvijas un Brazīlijas vākšanas prakses. Šajā pēdējā ceturksnī gan ir bijuši arī lielāki pavērsieni publicēšanās jautājumos. Pirmkārt, ar minimāliem labojumiem ir akceptēts viens no iepriekš iesniegtajiem rakstiem. Otrkārt, ir noraidīts cits raksts, pie kura tad tagad darbs turpinās, to uzlabojot.

Par komunikāciju runāt ir visvieglāk – interese par TRUSt rezultātiem ir nākusi no visām pusēm. Nordic Foodtech ietvaros ir sniegta intervija, kuras ietvaros TRUSt pētījuma rezultāti bija viens no centrālajiem jautājumiem. Tāpat TRUSt rezultāti ir prezentēti Pasaules Dabas fonda un arī Nordic Council Future of Food diskusijas ietvaros. Visubeidzot, TRUSt rezultāti ir izplatīti arī LU ikgadējās konferences ietvaros.

Pasaules Dabas fonda diskusija pieejama te:

<iframe src="//www.youtube.com/embed/3-QMhSdW1ow" width="425" height="350"></iframe>

Turpinām ar 10. ceturksni.

TRUSt ir izstrādāts ERAF pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekta nr. 1.1.1.2/16/I/001 pētījuma pieteikums nr. 1.1.1.2./VIAA/1/16/155 ietvaros.

#PostDocLatvia #ESfondi