Close
20 / 08 / 2018

TRUST pētījuma pirmie deviņi mēneši

Autors: BSC

Trešajā TRUST ceturksnī projekts turpina meklēt labāko skatījumu uz savvaļas produktiem, uzsāk kvalitatīvo datu vākšanu, mēģinot apzināt Latvijā ar savvaļas produktiem saistītās zināšanas un prakses, un meklē veidus, kā popularizēt pētījuma pirmos rezultātus.

Trešajā ceturksnī TRUST galvenokārt virzījās uz dažādu datu analīzi. Viena no centrālajām metodēm, kas tiek izmantota, lai sagabātu akadēmisku precizitāti, runājot par līdz šim publicēto pētījumiem, ir sistemātiska pārskata (systematic review) pieeju. Šajā ceturksnī paveiktais darbs ļauj pieņemt lēmumu veidot analīzējamo tekstu ģenerālo kopu, izmatojot sniega bumbas metodi. Šobrīd ieplānotais process paredz, ka pirmajā solī tiek atlasīta nelielu kopa ar līdzīgiem akadēmiskiem rakstiem. Rakstu atlasei tiek izvēlēti sekojoši kritēriji:

  • raksts ir publicēts pēc 2009. gada (ieskaitot);
  • raksts skaidri runā par savvaļas produktiem un fokusējas uz cilvēka mijiedarbi ar šiem produktiem;
  • raksts aplūko teritoriju, kas ir Eiropas Savienībā;
  • raksts ir publicēts akadēmiskā žurnālā.

Balstoties uz pirmās kopas atsaucēs identificētajiem rakstiem, tiek atlasīti otrajā vilnī analizējamie raksti. Tad trešajā, ceturtajā, piektajā un tā līdz mirklim, kad literatūras saraksti vairs nepienes jaunus ierakstus.

Šajā laikā ir arī veiktas 20 padziļinātās intervijas ar savvaļas velšu vācējiem. Šo interviju mērķis ir identificēt vākto produktu un vākšanas prakšu dažādību, identificēt dažādas vācēju grupas un novērtēt kulturālo nozīmi, ko cilvēki vākšanai piešķir.