Close
28 / 02 / 2019

TRUST pētījumā jauni secinājumi un inovatīvas metodes

Autors: BSC

TRUST piektais ceturksnis ir pagājis. Šis un nākamais ceturksnis ir laiks, kad gatavoties nākamajam lauka darba posmam – 2019. gada vasarai, kad ogotāji, sēņotāji un tēju vācēji atkal atgriezīsies savvaļā, lai vāktu dabas veltes.

2018. gada vākšanas sezonas ietvaros tika veikti vairāki desmiti padziļināto interviju Latvijā un citur Eiropā. Šajā posmā arī tika veikti novērojumi, runāts ar ekspertiem un iegūti pirmie kompetento pušu viedokļi par to, kur TRUST virzās. Ziema ir bijis laiks, lai iegūtos secinājumus pārskatītu un nospraustu skaidrākus virzienus, par kādām jomām TRUST vajadzētu tiekties iegūt vairāk informācijas.

Virzieni, kuri līdz šim ir izkristalizējušies:

  • savvaļas produktu vācēju dažādās motivācijas, atšķirības vākšanā dažādos Eiropas reģionos un kādas sekas var būt dažādām vākšanas interpretācijām;
  • atšķirības saiknēs starp vācējiem un dažādām savvaļas produktu grupām;
  • ar savvaļas produktiem strādājošo uzņēmumu segmentācija un kā dažādā iesaiste ar savvaļas produktiem tiek izmantota uzņēmumu darbībā.

Precizēti pētniecības virzieni arī ļauj precizēt pētījumā izmantojamās metodes. Protams, TRUST turpina pamatā balstīties uz padziļinātajām intervijām. Tomēr tagad ir iespējams precizēt metodes tā, lai skaidrāk uzrunātu pētījumā identificētos jautājumus. Tāpat, otrajā datu vākšanas sezonā ir mērķis vairāk balstīties uz digitālo metožu lietojumu mēģinot aprobēt informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Katrā ziņā, līdz sezonai ir vēl pāris mēneši, un šajā laikā vēl ir daudz ko darīt, lai tad, kad beidzot pienāk vasara pētījuma metodoloģija, būtu sagatavota un pētījumā varētu ievākt virkni jaunu datu.

Trust ir izstrādāts ERAF pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekta nr. 1.1.1.2/16/I/001 pētījuma pieteikums nr. 1.1.1.2./VIAA/1/16/155 ietvaros.

#PostDocLatvia #ESfondi