Close
30 / 11 / 2019

TRUSt divi gadi (vai 8 ceturkšņi)

Autors: Miķelis Grīviņš

TRUSt pēcdoktorantūras projekts virzās uz priekšu, un šajā pēdējā ceturksnī ir nozīmīgi pavirzīti uz priekšu ar publicēšanos saistītie izaicinājumi. Šis ceturksnis ir pavadīts, nozīmīgi virzot uz priekšu publikācijas.

“Thinking food like an East European: a critical reflection on the framing of food systems” – publikācija, kas tika izstrādāta šī projekta ietvaros, ir iesniegta izskatīšanai un ir ar skaidru norādi uz projektu. Tagad tikai jācer, ka tā tiks akceptēta publicēšanai. Raksts ir iesniegts žurnālam Journal of Rural Studies izskatīšanai un ir kopdarbs ar Eiropas vadošajiem Austrumeiropas agro-pārtikas sistēmu pētniekiem.

Vēl tālāk ir nonācis cits raksts, kas šī projekta ietvaros ir izstrādāts – “Forging by foraging: the role of wild products in shaping new relations with nature”. Raksts ar norādēm uz projektu šobrīd ir salikšanā grāmatā, kuras redaktori ir Vāgeningenas universitātes pētnieki. Raksts ievieš jaunus konceptus, kā domāt par ilgtspēju, un lūkojas uz vākšanu caur vēl līdz galam neizpētītām kategorijām.

Attiecīgi, tuvākajos mēnešos TRUSt ietvaros varētu tikt publicēti pat divi raksti.

TRUSt ir izstrādāts ERAF pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekta nr. 1.1.1.2/16/I/001 pētījuma pieteikums nr. 1.1.1.2./VIAA/1/16/155 ietvaros.

#PostDocLatvia #ESfondi