Close
30 / 11 / 2018

TRUST ceturtais ceturksnis

Autors:

TRUST ceturtais ceturksnis

Pirmais pētījuma gads ir aizritējis. Ceturtajā ceturksnī TRUST rezultāti ir prezentēti Latvijā un ārzemēs, tiek turpināts vākt un analizēt datus par savvaļas produktiem un – nu jau arī ir pieejami pirmie pētījuma rezultāti.

Šie trīs mēneši tika uzsākti prezentējot pētījuma rezultātus Porto Alegre, Brazīlijā, konferencē Third International Conference Agriculture and Food in an Urbanizing Society”. Konferencē kopā ar prof. Tāli Tisnkopfu tika prezentēts referāts “Linking policies and communities through culinary heritage and forest products”, kurā tiek aplūkots, ko mēs varam mācīties no pārtikas tradīcijām un meža nekoksnes produktu vākšanas par saikni starp vietu un cilvēku.

Oktobrī projekta ietvaros tika veikts otrais mobilitātes brauciens. Šīs akadēmiskās mobilitātes laikā pētnieks Miķelis Grīviņš vāca datus un arī konsultējās par veidiem, kā labāk analizēt meža nekoksnes produktu regulējumu ar kolēģiem no Countryside and Community Research Institute. Vienlaikus, šajā laikā pētnieks arī trīs Anglijas universitātēs sniedza vieslekcijas par pētījuma rezultātiem.

Atgriežoties no Anglijas pētnieks Baltic Studies Centre un European Society for Rural Sociology (ESRS) organizētas rudens skolas “Social Innovation in and for Sustainable Food Provision” ietvaros nolasīja referātu par savvaļas produktiem doktorantūras studentiem no dažādām Eiropas valstīm. Attiecīgi, kopumā šie trīs mēneši ir veltīti ļoti aktīvai komunikācijai.

Vienlaikus, šajā laikā arī ir izstrādāta un iesniegta pirmā raksta versija Vāgeningenas universitātē topošam rakstu krājumam par reģeneratīvām attiecībām ar zemi un uzsākts darbs pie diviem akadēmiskiem rakstiem – viens par savvaļas velšu vācēju attiecībām ar savvaļas produktiem, bet otrs – par pārtikas uzņēmumu attiecībām ar savvaļas produktiem.

Visubeidzot, šie pēdējie trīs mēneši, kā iepriekšējie, ir arī veltīti, lai uzlabotu pētījuma metodoloģiju. Vēl daudz kas ir jādara, bet šajos trīs mēnešos ir nozīmīgi pavirzīti uz priekšu digitālie risinājumi datu iegūšanai savvaļas produktu vākšanas sezonā.