Close
08 / 09 / 2022

Projektu administratīvā vadītāja amata konkurss

Autors: BSC

Zinātniskais institūts BALTIC STUDIES CENTRE izsludina konkursu uz projektu administratīvā vadītāja amata vietu.

Galvenie pienākumi:

- pētniecības un inovāciju projektu administratīvās un finanšu dokumentācijas kārtošana;

- projektu administratīvo un finanšu pārskatu un atskaišu sagatavošana;

- komunikācija ar projektu finansētājiem un pārraugošo iestāžu pārstāvjiem;

- sadarbība ar BSC pētniekiem projektu īstenošanā;

- komunikācija starptautisku konsorciju ietvaros par projektu administratīvajiem jautājumiem;

- sadarbība ar BSC grāmatvedību.

Prasības:

- augstākā izglītība;

- pieredze projektu darbā;

- finanšu uzskaites, dokumentācijas un lietvedības pamatprasmes;

- teicamas angļu valodas zināšanas;

- prasmes izmantot projektu administrēšanai paredzētas informācijas tehnoloģijas un rīkus;

- komunikatīvās un organizatoriskās prasmes;

- sadarbības, saskarsmes prasmes un vēlme profesionāli pilnveidoties.

Mēs piedāvājam:

- darbu vienā no vadošajiem Latvijas sociālo zinātņu institūtiem;

- iesaisti un līdzdarbošanos starptautiskos un vietējos pētniecības un inovāciju projektos;

- kļūt par kolēģi organizācijā, kuras pamatvērtības ir atvērtība, izcilība, profesionālisms, sadarbība un pētījumu devums attīstībai, kurā tiek respektēts darba un privātās dzīves līdzsvars, dzimumu līdztiesība un atbalstīta personāla izaugsme;

- summētu darba laiku, elastīgu darba organizāciju un attālināta darba iespējas;

- iespējamu tālāku iesaisti projektos un zinātnes komunikācijā atkarībā no pretendenta interesēm;

- darba samaksu no 1800 EUR par pilna laika ekvivalentu.

Iesniedzamie dokumenti:

  1. iesniegums BSC valdei par piedalīšanos konkursā uz izsludināto amata vakanci;
  2. dokumenta, kas apliecina nepieciešamo profesionālo vai akadēmisko grādu, kopija;
  3. amata pretendenta dzīves un darba gājuma apraksts (curriculum vitae);
  4. motivācijas vēstule angļu valodā.

 

Pieteikumi iesniedzami līdz 2022. gada 15. oktobrim, sūtot tos elektroniski uz e-pastu info@bscresearch.lv ar norādi “BSC projektu administratīvā vadītāja amata konkursam”. Atbilde par pieteikuma tālāko virzību kandidātiem tiks sniegta mēneša laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana), un iepriekš minētās personas datu apstrādes pārzinis ir nodibinājums “Baltic Studies Centre”, e-pasts: info@bscresearch.lv