Close
28 / 02 / 2018

Pēcdoktorantūras programmā pirmie trīs mēneši

Autors: Miķelis Grīviņš

Pirmo trīs mēnešu laikā veiksmīgi ir uzsākts pētījums un izpildīti arī pirmie projekta rezultāti:

- Nopublicēta pirmā pētījuma publikācija. Publikācija aplūko jautājumu, kādi mehānismi palīdz lokālajām kopienām saglabāt kontroli pār nekoksnes produktiem arī gadījumos, kad tiem ir augusi vērtība. Te pilna publikācijas atsauce: Grivins, M., Tisenkopfs, T. (2018). Benefitting from the global, protecting the local: The nested markets of wild product trade. Journal of Rural Studies. Forthcomming;

- Izveidots blogs un publicēts pirmais bloga ieraksts par pētījuma pēcdoktorantūras pētījuma tēmu;

- Uzsākta teorētisko pieeju un metodoloģisko risinājumu analīze. Šis darbs vēl turpinās;

- Uzsākta mobilitātes braucienu plānošana.

Lai uzzinātu vairāk par TRUSt gaitu, rakstiet Miķelim Grīviņam (mikelis.grivins@gmail.com).

Pētījums tiek izstrādāts ar 1.1.1. Specifikā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2.pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”.