Close
02 / 01 / 2018

Meža nekoksnes produktu inovācijas – lauku attīstības un ilgtspējas veicināšanas virziens (TRUSt)

Autors: Miķelis Grīviņš

No 1. decembra BSC pētnieks sāk izstrādāt pēcdoktorantūras pētījumu "Meža nekoksnes produktu inovācijas – lauku attīstības un ilgtspējas veicināšanas virziens (TRUSt)".

“Meža nekoksnes produktu inovācijas – lauku attīstības un ilgtspējas veicināšanas virziens” (TRUSt) ir 36 mēnešus garš pētījums, kura ietvaros tiek analizētas meža nekoksnes produktu izmantošanas iespējas. TRUSt pētnieciskais mērķis ir analizēt un veicināt inovācijas, kas dod iespēju kultūrā sakņotas nekoksnes produktu vākšanas prakses integrēt augstas pievienotās vērtības nišas tirgos tādā veidā veicinot lauku kopienu ilgtspēju un elastīgumu, jaunu, konkurētspējīgu uzņēmumu veidošanos un ilgtspējīgu dabas resursu izmantojumu. TRUSt pētījums izvirza trīs jautājumus: (1) Kādi iesaistīto aģentu savstarpējo attiecību modeļi, prakses un zināšanas ļauj vietējām kopienām integrēties augstas pievienotās vērtības nekoksnes produktu tirgū; (2) Kā sociālās, organizacionālās un tehniskās inovācijas var tikt izmantotas, lai palielinātu nekoksnes produktu vērtību; (3) Kāda nekoksnes produktu pārvaldība veicinātu godīgu, inovatīvu, ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un caurspīdīgu nekoksnes produktu izmantojumu.

TRUSt pētījuma ietvaros tiks izmantotas virkne inovatīvu metožu, tiks uzkrāti dati par meža nekoksnes produktu vākšanu un komercializāciju, tiks tīkloti meža nekoksnes produktu vākšanā iesaistīti aģenti, lai veicinātu dziļāku izpratni par nekoksnes produktu sniegtajām iespējām un nostiprinātu alternatīvus lauku attīstības virzienus. Pētījuma rezultātā tiks piedāvātas ceļa kartes meža nekoksnes produktu komercializācijai un meža nekoksnes produktu veiksmīgākai pārvaldībai.

Pētījums tiek izstrādāts ar 1.1.1. Specifikā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2.pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”. Vairāk informācijas par pēcdoktorantūras programmu Latvijā pieejama VIAA mājas lapā te.