Close
17 / 05 / 2021

Latvijas pārtikas uzņēmumu pieredze uz ilgtspēju vērstu inovāciju ieviešanā

Autors: BSC

Lai labāk saprastu mūsdienu tendences pārtikas apgādē un veidus, kā virzīties ilgtspējīga pārtikas patēriņa virzienā, sociālo zinātņu institūta Baltic Studies Centre pētnieki realizē projektu “Sociālās inovācijas pārtikas apgādē: ceļi uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu” (SINFO), kas ar Latvijas Zinātnes padomes atbalstu tiek īstenots laika posmā no 2018. gada septembra līdz 2021. gada augustam (līguma nr. lzp-2018/1-0344). SINFO projekta galvenie mērķi ir (i) uzlabot zinātnisko izpratni par sociālajām inovācijām pārtikas apgādē un (ii) apzināt esošos un vēlamos apstākļus un scenārijus praktisku inovāciju veicināšanai ilgtspējīgas pārtikas ražošanā un patēriņā Latvijā.

Līdz šim projekta ietvaros apzinātas dažādas uz sabiedrības vajadzībām vērstas un jaunos sadarbības veidos balstītas iniciatīvas pārtikas apgādē Latvijā un izveidota to tipoloģija. Tālākai padziļinātai izpētei izvēlētas trīs atšķirīgas iniciatīvas, kuras pārstāv valsts, privātā un nevalstiskā sektora virzītu sociālo inovāciju gadījumus, lai labāk saprastu iespējamos risinājumus ilgtspējīgas pārtikas ražošanas un patēriņa veicināšanai. Tāpat ir veikta Latvijas drukāto un digitālo mediju analīze, lai saprastu, kā un kas publiskajā telpā tiek runāts par pārtiku un tās saistību ar veselīgu uzturu un ilgtspējīgu pārtikas patēriņu. 2019. gada nogalē sadarbībā ar pētījumu centru SKDS tika īstenota reprezentatīva iedzīvotāju aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot Latvijas iedzīvotāju ēšanas paradumus un attieksmes pret dažādiem ar uzturu saistītiem jautājumiem. Savukārt, lai gūtu papildu padziļinātāku ieskatu atsevišķos aptaujā uzrunātajos jautājumos, 2020. gada oktobrī sadarbībā ar Latvijas Universitātes Socioloģijas bakalaura studiju programmas 3. kursa studentiem tika īstenotas trīs iedzīvotāju fokusgrupu diskusijas

Paralēli šīm pētnieciskajām aktivitātēm projektā ir īstenota arī Latvijas pārtikas ražotāju uzņēmumu aptauja. Šis ziņojums ir balstīts uz Latvijas pārtikas sektora uzņēmumu pieredzes novērtējumu, ieviešot ilgtspējīgas inovācijas, un atspoguļo šī kvantitatīvā pētījuma rezultātus. Tajā izmantotie dati iegūti laika posmā no 2020. gada decembra līdz 2021. gada janvārim. Aptaujas anketa galvenokārt tika fokusēta uz pieredzi, kas uzņēmumiem ir bijusi, ieviešot vai nolemjot neieviest uz ilgtspēju vērstas inovācijas. Anketas ietvaros uz ilgtspēju vērstas inovācijas tika definētas kā “jauninājumi (jauni produkti, pakalpojumi, ražošanas un pārvaldības modeļi utt.), kuru ieviešanas mērķis ir samazināt uzņēmuma darbībā radīto kaitējumu dabai, sekot augstiem ētikas un sociālās atbildības standartiem un/vai uzlabot produkta ietekmi uz patērētāju veselību”.

Ziņojums par aptaujas rezultātiem pieejams šeit šeit.

Atsaucoties uz šo pārskatu, lūgums izmantot šādu atsauces formātu: Grīviņš, M., Ādamsone-Fiskoviča, A., Ķīlis, E., Tisenkopfs, T., Orste, L., Krūmiņa, A., Šūmane, S. (2021) Ieviešot uz ilgtspēju vērstas inovācijas: Latvijas pārtikas uzņēmumu pieredze. Ziņojums par uzņēmēju aptaujas rezultātiem. Rīga: Baltic Studies Centre.

Papildu informācija par projektu un tā rezultātiem: http://www.bscresearch.lv/lv/projekti/sinfo