Close
19 / 09 / 2015

Konferencē Romā diskutē par lauksaimniecību urbanizētā sabiedrībā

Autors: Miķelis Grīviņš

Pētnieki no Baltic Studies Centre septembra sākumā prezentē Latvijā veiktu pētījumu rezultātus Romā, “Conference on Agriculture in an Urbanizing Society” konferencē. Šoreiz konferences centrā bija jautājums kā piesaistīt lauksaimniecību un pārtikas sagādes ķēdes sabiedrības vajadzībām. Konference pulcināja dažādas disciplīnas pārstāvošus pētniekus (socioloģijas, ekonomikas, telpiskās plānošanas, reģionālās plānošanas, urbānās plānošanas utt.) no visas pasaules, lai veicinātu apmaiņu ar aktuālajiem zinātniskajiem secinājumiem par multifunkcionālu lauksaimniecību, lokālām pārtikas sagādes ķēdēm, pilsēt-lauku attiecībām.

Četrās konferences dienās 25 darba grupās tika prezentēti aptuveni 400 referāti. No Baltic Studies Centre piedalījās trīs pētnieki: Tālis Tisenkopfs, Ilona Kunda and Miķelis Grīviņš. Tālis Tisenkopfs prezentēja kopīgi ar Miķeli Grīviņu, Ilonu Kundu un Sandru Šūmani izstrādātu pētījumu - "Food security challenges and responses: A comparative analysis of Latvia and Lithuania". Ilona Kunda prezentēja kopā ar Miķeli Grīviņu un Tāli Tisenkopfu izstrādātu pētījumu - "Bricolage, urban agriculture and multilingual trajectories of city dvelopment". Miķelis Grīviņš prezentēja kopā ar Tāli Tisenkopfu, Zaklina Stojanovic un Bojan Ristic izstrādātu pētījumu - "Comparative analysis of social performance of global and local berry supply chains".

Prezentēto pētījumu tēzes pieejamas šeit: http://www.agricultureinanurbanizingsociety.com/wp-content/uploads/2015/09/BOOK-OF-ABSTRACTS-AGURB2015.pdf.

Vairāk informācijas par konferenci pieejams šeit: http://www.agricultureinanurbanizingsociety.com/?cat=2.