Close
25 / 07 / 2023

Kā nodot lauksaimnieciskās zināšanas?

Autors: Anda Ādamsone-Fiskoviča

Viena no daudzajām BSC pētniecības tēmām ir lauksaimniecības un citu zināšanu radīšanas un komunicēšanas procesi un formāti, ko kā vienu no papildjautājumiem kopā ar Dārzkopības institūtu un saimniecībām skaram arī pētnieciskajā projektā GreenHort par Eiropas Zaļā kursa noteikto vidi saudzējošo tehnoloģisko risinājumu izstrādi un ieviešanu dārzkopībā Latvijā. Nenoliedzami sava niša šajā ir gan apjomīgām rokasgrāmatām un rakstiem profesionālajos žurnālos, gan dažādiem klātienes semināriem, apmācībām un demonstrējumiem, nemaz nerunājot par mūsdienīgiem videomateriāliem un citiem tiešsaistes resursiem. Tomēr nereti iedvesmu varam smelties arī cita veida žanros un formātos, kas izmantoti jau agrākos laikos un nebūt nav peļami kā alternatīvs papildu risinājums zināšanu komunicēšanas veidu spektra paplašināšanai un dažādošanai specifiskām mērķauditorijām.

Par šo man lika aizdomāties pavisam nejaušs atradums savu dzimtas lauku māju bēniņos, kur starp daudz un dažādiem nu jau antikvāriem pirmās Latvijas laika ražojošas saimniecības piederumiem uzgāju arī vairākus ar lauksaimniecību un lauku dzīvi saistītus izdevumus, kas datēti, sākot ar tālo 1890. gadu. Tas, kas piesaistīja manu uzmanību šī ieraksta sakarā, gan ir jau vēlāku gadu produkts - proti, 1939. gada Zemkopības ministrijas izdevums "Modrais piensaimnieks", kas mazā 48 lappušu kabatas formāta bukletiņā ar rīmju un ilustrāciju palīdzību gana asprātīgā, bet vienlaikus didaktiskā veidā (gan arī ar zināmiem slēptās reklāmas elementiem) sniedz pamatzināšanas piena lopkopjiem par kārtību un tīrību kūtī, govju slaukšanu, piena kāšanu, dzesēšanu, uzglabāšanu un vešanu uz pienotavu, kā arī piena trauku tīrīšanu, piena kvalitāti un piena lopu ēdināšanu.

No šodienas viedokļa šī izdevuma saturs un forma var likties nedaudz naivi un pat amizanti, tomēr varbūt tieši šajā savdabīgas izklaides pieskaņas formātā, kas apvieno vārda un vizuālo mākslu ar pedagoģiskas ievirzes saturu, ir ieslēpts vērtīgs lauksaimniekiem nepieciešamo pamatzināšanu nodošanas veids. Iespējams, tas lieti var noderēt kā papildu formāts arī dārzkopju uzrunāšanai, sniedzot informāciju par tādiem vidi saudzējošiem risinājumiem kā jauktie stādījumi un zaļmēslojums.

  

Pilno bukleta skenēto versiju skat. šeit.