Close
21 / 07 / 2020

Kā komercializēt savvaļas produktus?

Autors: Miķelis Grīviņš

infografika pdf versija pieejama te: https://drive.google.com/file/d/1OepR9RL7CF7prlc3JtY_My8YTG6QBeXl/view.

Šī raksta autors saņem atalgojumu no Trust pētniecības projekta, kurš tiek izstrādāts ERAF pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekta nr. 1.1.1.2/16/I/001 pētījuma pieteikums nr. 1.1.1.2./VIAA/1/16/155 ietvaros.

#PostDocLatvia #ESfondi