Close
16 / 05 / 2018

Kā interpretēt jēdzienu "meža nekoksnes produkti"?

Autors: Miķelis Grīvinš

#postdoclatvia #mezaveltes

Ir pagājuši seši mēneši kopš TRUST uzsākšanas. Šajos sešos mēnešos daudz jau ir paveikts. Jau informējām, ka mēs esam publicējuši pirmo TRUST zinātnisko publikāciju. Tajā tiek aplūkots kā savvaļas produkti saista mūsdienu sagādes ķēdes ar kultūrā sakņotām kopienu praksēm. Pēc šo pirmo pētījuma rezultātu publicēšanas mēs gan Latvijā, gan arī ārpus tās esam novērojuši izteiktu interesi par mūsu pētījumu un esam saņēmuši vairākus aicinājumus sniegt publiskas lekcijas par mūsu darbu. Tikai aprīlī vien mēs tikām uzaicināti runāt par mūsu pētījumiem par savvaļas produktiem Hāgā Erasmus Universitātē, Vāgeningenas pētījumu centrā un universitātē un "Food Urbanism" konferencē Tartū.

Šobrīd mēs turpinām aktīvi strādāt pie datu vākšanas un analīzes. Vienlaikus, mūsu darba fokuss ir arī nedaudz mainījies un pēdējo mēnešu laikā mēs arī esam veltījuši vairāk uzmanības, lai saprastu interpretācijas, kuras biežāk lietotie savvaļas produktus apzīmējošie jēdzieni piešķir savvaļas produktiem. Mūsu pētījums arvien skaidrāk ilustrē, ka konceptuālo rīku klāsts, ko piedāvā biežāk lietotie jēdzieni ir galvenokārt orientēts uz konservāciju un mežu pārvaldību un var būt pat ļoti nepilnīgs, ja ar šiem jēdzieniem mēģina analizēt lauku attīstību vai ar savvaļas produktu vākšanu saistītos sociālos procesus. Pēdējos mēnešos esam tiekušies aizpildīt šos interpretatīvos caurumus.

Praksē tas nozīmē, ka bruģējot ciet caurumus, mēs koncentrējamies uz trīs galvenajiem uzdevumiem:

1) Identificēt un apkopot galvenos jēdzienus, kuri paraksti tiek lietoti, lai apzīmētu savvalas produktus (tādus kā “minor forest products”, “other forest products”, “other economic forest products”, “special forest products”, “non-wood forest benefits”, “non-wood goods and services”, “non-timber forest products”, “non-wood forest products”, “forest biological resources”, “forest garden products”, “wild products”, “by-products of forest”, “secondary forest products”, “hidden harvest”, “rare tree species”, “alternative forest products”);

2) konfrontēt principus, kas ir saistāmi ar idejām par lauku attīstību ar veidu, kā uzskaitītie savvaļas produktus apzīmējošie jēdzieni interpretē savvaļas produktu iedabu, avotu, ražošanas sistēmas un īpašumtiesības.

3) papildināt pirmajos divos punktos iegūtos rezultātus ar idejām, kuras ir prezentētas antropologu pētījumos par savvaļas produktu vākšanu.

Cerams, šāda analīze palīdzēs izstrādāt labāk pielāgotu jēdzienisku ietvaru, kas var tikt izmantots integrētai savvalas produktu analīzei.