Close
10 / 09 / 2021

Jauns Eiropas vēstnieku tīkls pārmaiņu veicināšanai pārtikas sistēmā

Autors: BSC

2021. gada 14. septembrī ES projekts COCOREADO sāk veidot Eiropas vēstnieku tīklu. Projekta nolūks ir izraudzīties 40 cilvēkus, kurus aizrauj pārtikas un lauksaimniecības jautājumi un kuri popularizētu projekta mērķi līdzsvarot varas pozīcijas pārtikas sagādes ķēdēs un atjaunot saiknes starp Eiropas lauksaimniekiem un patērētājiem. 40 izvēlētie cilvēki - vēstnieki - piedalīsies projekta apmācībās, kas stiprinās viņu spējas veicināt ilgtspējīgas pārmaiņas pārtikas sistēmās.

Lai kļūtu par vēstnieku, sekojiet šai saitei.

Pārtikas un lauksaimniecības aktīvistiem ir būtiska loma sociālo inovāciju radīšanā laukos un pārtikas sistēmās: viņi veicina lauku uzņēmumu un kopienu spējas kopradīt inovācijas. COCOREADO projektā šos aktīvistus sauc par vēstniekiem.

Divarpus gadu garumā COCOREADO atbalstīs vēstnieku centienus veicināt inovatīvas un ilgtspējīgas pārtikas sagādes ķēdes, īstenojot vairākus trīs dienu apmācību moduļus un (tiešsaistes) pasākumus. Tādējādi vēstniekiem tiks sniegtas nepieciešamās zināšanas, prasmes un pārliecība, lai sniegtu mērķtiecīgu informāciju citiem vietējo kopienu pārstāvjiem (iniciatīvām, uzņēmumiem, NVO u.c.), kuri ir ieinteresēti un/vai aktīvi darbojas inovatīvās pārtikas sagādes ķēdēs. Projekts arī sniegs vēstniekiem rīkus, kas ļauj kritiski izvērtēt esošās pārtikas prakses un kopīgi izstrādātu jaunas iniciatīvas. Tādējādi vēstniekiem būs pieejami dažādu organizāciju un ekspertu atbalsta tīkli, kā arī sākumfinansējums, lai īstenotu savas radītās inovatīvas pārtikas sistēmas iniciatīvas.

COCOREADO ir ES inovāciju un pētniecības programmas “Apvārsnis 2020” finansēts projekts. Tā nosaukums COCOREADO ir iedvesmojies no esperanto valodas vārda “koprade”. Projekta mērķis ir uzlabot lauksaimnieka kā individuāla un centrāla dalībnieka stāvokli inovatīvās pārtikas sagādes ķēdēs un publiskajos pārtikas iepirkumos. Pamatojoties uz daudzdalībnieku pieeju un lauksaimniecības zināšanu un inovāciju sistēmas konceptuālo ietvaru, projekts ietekmes palielināšanai izmanto trīskāršu pieeju, kas ietver labās prakses, projekta vēstniekus un fokusu uz jaunatni. Projektā ir iesaistīti gan akadēmiskie, gan lauksaimniekiem pietuvināti partneri no visas Eiropas, tādējādi aptverot dažādus reģionus ar to īpatnībām, šķēršļiem un iespējām labo prakšu izplatīšanai un jauniem risinājumiem.

Vairāk par projektu un vēstnieku apmācības programmu varat lasīt COCOREADO mājas lapā https://cocoreado.eu/. Latvijā projektu īsteno zinātniskais institūts Baltic Studies Centre.