Close
04 / 02 / 2018

Izstrādātas politikas rekomendācijas Eiropas pārtikas un uztura drošības jomā

Autors: BSC

2018. gada janvārī noslēdzās Eiropas Savienības (ES) 7. Ietvarprogrammas pētnieciskais projekts TRANSMANGO (http://www.transmango.eu/), kas bija veltīts pārtikas un uztura drošības jautājumiem un tās apdraudējumiem Eiropā pašreiz un turpmāko 30 gadu perspektīvā. Starp desmit projektā iesaistītajām valstīm Latviju tajā pārstāvēja sociālo zinātņu institūts “Baltic Studies Centre” (BSC). Projektā tika pētīti globālie pārtikas sistēmu virzītājspēki, izstrādāti nākotnes scenāriji un ceļi uz labāku pārtikas un uztura nodrošinājumu dažādām sabiedrības grupām, kā arī analizētas konkrētas ilgtspējīga pārtikas nodrošinājuma iniciatīvas projekta dalībvalstīs. Latvijā BSC pētnieki pētīja skolēnu ēdināšanas sistēmu, tās attīstību pēdējos gados un turpmāk risināmos uzdevumus jaunās paaudzes nodrošināšanā ar veselīgu un uztura ziņā vērtīgu pārtiku.

Kopsavilkums par projekta ietvaros izstrādātajām rekomendācijām latviešu valodā pieejams šeit.

Projekta galvenās atziņas, īss katrā projekta dalībvalstī pētīto piemēru un iniciatīvu raksturojums un projekta rekomendāciju izvērsts izklāsts angļu valodā pieejams šeit.