Close
09 / 05 / 2018

Daži jaunumi #1

Autors: BSC

BSC komanda SALSA projekta ietvaros veiksmīgi veikusi intervijas ar vairākām mazām zemnieku saimniecībām un maziem pārtikas uzņēmumiem Latgales reģionā. Lielākā daļa interviju notika uz vietas saimniecībās un uzņēmumos, un šīs intervijas BSC komandai deva labāku izpratni par mazo saimniecību un pārtikas uzņēmumu lomu Latgalē. Intervijas ar zemnieku saimniecībām tika veiktas aprīļa otrajā pusē, bet mazie pārtikas uzņēmumi tika intervēti maija sākumā.

BSC komanda ir bijusi aizņemta arī citos veidos.

23. aprīlī sadarbībā ar Dārzkopības institūtu tika organizēts darbseminārs, kurā tika apspriesti divi projekti (INNOFRUIT un AGRILINK), pie kuriem šobrīd strādā BSC pētnieki. Pasākums notika Jelgavā un dalībniekiem sniedza ieskatu demonstrējumu saimniecību darbībā Latvijā, kā arī akcentēja klātienes tikšanos nozīmi sadarbībai ar lauksaimniecības konsultantiem.

26. aprīlī BSC vadošais pētnieks Tālis Tisenkopfs sniedza prezentāciju Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēdes ietvaros. Prezentācijas mērķis bija pastāstīt par BSC pieredzi Eiropas Savienības pētnieciskajos projektos. Vairāk informācijas pieejams šeit.

26. aprīlī notika arī BSC pētnieka Miķeļa Grīviņa vadītais seminārs International Institute of Social Studies, kas atrodas Hāgā. Semināra nosaukums bija The North remembers - wild product foraging in Europe. Vairāk informācijas pieejams šeit.