Close
29 / 11 / 2018

Darba sludinājums: Zinātniskā asistenta vieta LZP pētnieciskajā projektā SINFO

Autors: BSC

Vadošais Latvijas sociālo zinātņu institūts Eiropas pētniecisko un sadarbības projektu īstenošanā Baltic Studies Centre (BSC) piedāvā zinātniskā asistenta darba vietas motivētiem studentiem, kuri gribētu apgūt darba pieredzi un iemaņas nacionāla līmeņa zinātniska projekta īstenošanā pieredzējušu pētnieku komandā.

 

Darba uzdevums:

Piedalīties Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekta SINFO (“Sociālās inovācijas pārtikas apgādē: ceļi uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu”; skat. http://www.bscresearch.lv/lv/#projekti) īstenošanā nepilna laika slodzē laika posmā no 2019. gada 1. februāra līdz 2021. gada 31. augustam (31 mēnesis).

Darba pienākumos ietilpst:

 • dalība projekta ietvaros īstenojamā pētījuma teorētiskās bāzes attīstīšanā par ilgtspējīgām pārtikas apgādes iniciatīvām;
 • piedalīšanās pētījuma lauka darbā un informācijas vākšanā par pārtikas nodrošinājuma un patēriņa pārmaiņu tendencēm un nākotnes iespējām Latvijā;
 • līdzdalība iegūto datu un informācijas analīzē;
 • piedalīšanās zinātnisku publikāciju un citu pētījuma rezultātu atspoguļojošu materiālu izstrādē;
 • organizatorisku pienākumu veikšana pētījuma nodrošināšanai.

 

Prasības:

Pieteikties var socioloģijas, komunikācijas, ekonomikas, sabiedrības veselības, psiholoģijas un citu sociālo, kā arī dabas zinātņu studenti (bakalaura, maģistra un doktora līmeņa programmas). Pretendentam jābūt motivētam veikt zinātnisko darbu, atbildīgam un precīzam, spējīgam strādāt komandā, kā arī pašam organizēt savu darba laiku. Īpaši aicinām pieteikties pretendentus, kuriem ir padziļināta interese par inovāciju, pārtikas apgādes, sabiedrības veselības un ilgtspējas jautājumiem. Nepieciešamas labas angļu valodas zināšanas, kas ļautu orientēties jomas akadēmiskajā literatūrā, prezentēt projekta rezultātus starptautiskās konferencēs, kā arī projektā īstenotās aktivitātes skatīt plašākā BSC starptautisko projektu tematikas un pētniecisko atziņu kontekstā.

 

Mēs piedāvājam:

 • iespēju piedalīties zinātniska projektā visos tā īstenošanas posmos;
 • pieredzējušu pētnieku padomu un apmācību;
 • iespēju izmantot projekta pieredzi un datus savā zinātniskajā darbā;
 • elastīgu darba laiku (nepilnas slodzes darbs), t.sk. attālināta darba režīmā;
 • konkurētspējīgu atalgojumu (bruto darba samaksa par pilnu asistenta slodzi ir noteikta EUR 1 750 mēnesī);
 • teicama snieguma gadījumā iespēju ilgtermiņā iekļauties BSC īstenoto starptautisko projektu realizācijā.

 

Kā pieteikties:

Pretendentiem līdz 21.12.2018. jāiesūta motivācijas vēstule angļu valodā un CV latviešu vai angļu valodā (e-pasta adrese info@bscresearch.lv) ar norādi „SINFO darba sludinājums”.

 

Sludinājuma teksts pdf versijā pieejams šeit.