Close
06 / 10 / 2022

BSC uzsāk jaunu ES projektu digitalizācijas jomā Data4Food2030

Autors: BSC

BSC uzsāk jaunu Apvārsnis Eiropa projektu digitalizācijas jomā - Data4Food2030: “Pathways towards a fair, inclusive and innovative Data Economy for Sustainable Food Systems”, latviski: “Ceļi uz godīgu, iekļaujošu un inovatīvu datu ekonomiku ilgtspējīgām pārtikas sistēmām” (Granta līgums 101059473). Projekta pirmā sanāksme notika Lisabonā 2022. gada 29. septembrī.

Data4Food 2030 analizēs datu ekonomikas sociālos, ekonomiskos un tehnoloģiskos risinājumus un izstrādās monitoringa sistēmu un rīkus pozitīvas ietekmes veicināšanai. BSC projektā atbild par konsultācijām un dialogu ar iesaistītajām pusēm, lai ilgtspējīgu digitālu risinājumu izstrādē un ieviešanā tiktu ievērotas dažādu pārtikas sistēmas aģentu intereses un vērtības.

Šajā projektā BSC sadarbosies ar mūsu ilglaicīgajiem pētniecības partneriem - Wageningen Research (NL), ILVO (BE), INRAE (FR), kā arī virkni jaunu partneru no saimniecības nozarēm un pilsoniskā sektora -  datu kompānijām, programmatūras izstrādātājiem, datu ekonomikas asociācijām.