Close
08 / 02 / 2021

BSC uzsāk dalību starptautiskā pētnieciskā projektā par policijas darba digitalizācijas sociālajiem un tiesiskajiem izaicinājumiem

Autors: BSC

Šī gada februārī tiek uzsākts jauns starptautisks pētniecības projekts par policijas darbā izmantoto digitālo risinājumu sociālajiem, ētiskajiem un tiesiskajiem izaicinājumiem un riskiem. Pētniecības projekta “Kritiska izpratne par digitāliem un datu analītikas risinājumiem policijas darbā” (CUPP – Critical Understanding of Predictive Policing) mērķis ir veikt visaptverošu analīzi par digitālo transformāciju tiesībaizsardzības jomā, koncentrējoties uz digitālo risinājumu, mākslīgā intelekta un citu jauno tehnoloģiju, lielo datu un prognozējošās analīzes izmantošanu policijas darbībā un to ietekmi uz cilvēkiem un sabiedrību.

“Mēs maz zinām par to, kā mākslīgais intelekts, lielie dati un citas uz datiem balstītas tehnoloģijas ietekmē noziedzīgas uzvedības prognozēšanu, novēršanu un noziegumu risināšanu, kā arī policijas un pilsoniskās sabiedrības attiecības. Mums ir nepieciešams gūt plašāku ieskatu un saprast, kā policijas darbinieki izmanto šos jaunos rīkus un kā tos uztver iedzīvotāji,” norāda CUPP projekta vadītājs Vasilis Galis. Projektā svarīga ir publiskas diskusijas rosināšana par jautājumiem, kas saistīti ar jaunu tehnoloģiju izmantošanu policijas darbā un demokrātisku to pārvaldību. 

Projekta pētniecības programmā ir iekļauti tādi temati kā pretrunīgi vērtētu jaunu policijas datu analīzes platformu ieviešana (Dānija un Zviedrija); pret noteiktām sociālām grupām vērstu aizspriedumu riski, izmantojot gēnu datu bankas datus (Igaunija); sejas atpazīšanas tehnoloģiju un novērošanas kameru ietekme (Latvija un Apvienotā Karaliste); un mākslīgā intelekta pielietojums nākotnes noziegumu prognozēšanai (Norvēģija). Latvijā pamatā tiks pētīti digitālie ceļu satiksmes uzraudzības un policijas un iedzīvotāju mijiedarbes risinājumi, pievēršot uzmanību to sociālajiem, ētiskajiem un tiesiskajiem aspektiem. 

Projektu īstenos universitātes un pētniecības centrs no piecām valstīm – projekta koordinators Kopenhāgenas IT universitāte (Dānija), Dānijas IT profesionāļu asociācija PROSA, Oslo Universitāte (Norvēģija), Sentendrūsas Universitāte (Apvienotā Karaliste), Tallinas Tehnoloģiju Universitāte (Igaunija) un Latvijas partneri – Latvijas Universitāte un nodibinājums “Baltic Studies Centre”. Visās minētajās valstīs jautājumi saistībā ar valsts sektora digitalizāciju ir būtiski politikas veidošanā. Visās iesaistītajās valstīs policija arvien plašāk pielieto digitālos risinājums, izmantojot progresīvu datu analīzi, mašīnmācību un procesu automatizāciju arvien jaunās jomās.

2021. gada 5. februārī notika oficiāla projekta atklāšanas sanāksme, kurā piedalījās projekta partneri, NordForsk pārstāve, kā arī projekta konsultatīvās padomes locekļi. Sanāksmē Latvijas projekta partnerus pārstāvēja “Baltic Studies Centre” pētnieki Anda Ādamsone-Fiskoviča, Emīls Ķīlis un Miķelis Grīviņš un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes pētnieki Irēna Ņesterova un Edmunds Broks. Pasākumā piedalījās un ieteikumus projekta dalībniekiem sniedza arī projekta konsultatīvās padomes dalībnieks, bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektors Gunārs Kūtris, kurš uzsvēra nepieciešamību izvērtēt jauno tehnoloģiju piemērošanas praksi un nodrošināt tiesisku, cilvēktiesībām atbilstošu un atbildīgu to izmantošanu. 

CUPP ir Ziemeļvalstu Ministru padomes organizācijas NordForsk finansēts starptautisks pētniecības projekts (Nr. 100786), kas tiek īstenots no 2021. gada 1. februāra līdz 2024. gada 31. janvārim. Tā pārraudzību Latvijā koordinē LR Izglītības un zinātnes ministrija. 

Papildu informācija: Anda Ādamsone-Fiskoviča (BSC), andaaf@gmail.com; Irēna Ņesterova (LU), irena.nesterova@lu.lv 

Vairāk par programmu un projektu skat. https://www.nordforsk.org/calls/call-proposals-digitalisation-public-sector-research-and-innovation-projects 

Sekojiet projekta Twitter kontam @CuppResearch