Close
11 / 07 / 2023

BSC pētnieces - Dziesmusvētku dalībnieces

Autors: Anda Ādamsone-Fiskoviča

Lai arī piederība BSC prasa daudzas intensīva darba stundas, institūta darbinieki tomēr cenšas realizēt sevi arī citās ar pētniecisko darbību nesaistītās ārpusdarba aktivitātēs. Paralēli dažādām sportiskām un ne tik sportiskām nodarbēm kā viena no šīm pašrealizācijas jomām iezīmējas kordziedāšana, kura tuva divām BSC vadošajām pētniecēm – Sandrai Šūmanei un Andai Ādamsonei-Fiskovičai.

Sandra nu jau 10 gadus ir otrais alts Parīzes latviešu jauktajā korī "Latve", bet sākusi savu dziedātājas ceļu jau četru gadu vecumā, kad mamma aizveda viņu uz bērnu ansambli Straupē. Starplaikā ar nelieliem pārtraukumiem Sandra dziedājusi gan Straupes pamatskolas un Cēsu vidusskolas koros, gan pēc tam Latvijas Zinātņu akadēmijas korī "Gaismaspils" Rīgā. Savukārt Anda jau 12 gadus kopš tā pašiem pirmsākumiem kuplina jauktā kora “Domino” pirmo altu grupu, pirms tam vidusskolas laikā pēc tautas deju nomaiņas uz kordziedāšanu vairākus gadus dziedot gan tolaik Rīgas Centra humanitārās ģimnāzijas jauktajā korī, gan ilgāku brīdi meiteņu korī “Sapnis”. Vēlāk studiju laikā Anda 16 gadus pavadīja Latvijas Universitātes jauktā kora “Juventus” rindās, pa vidu tam izmantojot arī iespēju Zviedrijā padziedāt vietējā meiteņu un jauktajā korī.

Šogad abas pētnieces kā ierasts piedalījās arī XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos, gūstot gandarījumu par gatavošanās posmā ieguldīto darbu ikdienas mēģinājumu procesā, kā arī jaunu emocionālo lādiņu turpāmajam darba un ārpusdarba aktivitāšu cēlienam.

 

Sandra un Anda 2018. un 2023. gada Dziesmusvētkos.

 

Anda ar kori “Domino” 2023. gada Dziesmusvētku koru konkursa finālā.            Sandra ar Parīzes latviešu kori "Latve" Parīzē 2018. gadā.