Close
14 / 07 / 2021

Baltic Studies Centre paraksta sadarbības memorandu ar Banku augstskolu

Autors: BSC

14. jūlijā Baltic Studies Centre (BSC) parakstīja memorandu ar  Banku Augstskolu (BA) par sadarbību pētniecībā un zināšanu un tehnoloģiju pārnesē. 

Līgumu parakstīja BSC valdes loceklis Tālis Tisenkopfs un BA rektore Līga Peiseniece. Noslēgtā vienošanās paredz sadarbību pētniecībā, studiju kursu un lekciju izveidē, kā arī kopīgu pētniecības projektu pieteikumu sagatavošanā un īstenošanā. 

Dzintra Atstāja, BA Ilgtspējas un efektivitātes laboratorijas vadītāja, ir gandarīta par noslēgto vienošanos. “Šogad uzsākām sadarbību ar BSC pētniekiem valsts finansēto Fundamentāli lietišķo pētījumu programmas projektos un secinājām, ka mūsu pētniecības intereses ir ļoti tuvas un vienlaikus papildinošas. Mūsu pētnieku praktiskā pieredze aprites ekonomikā ir vērtīga arī kolēģiem.”  

Augstskolas rektore Līga Peiseniece uzsver: “Abas partneru institūcijas ir nelielas un specializētas, savukārt abu pušu pētnieku komandas atradušas vairākus tālākās sadarbības virzienus. Kā augstskola, kura gandrīz 30 gadus sniedz kvalitatīvus izglītības pakalpojumus, varam piedāvāt partneriem gan savas līdzšinējās uzkrātās zināšanas un sagatavotos pētniecības materiālus, gan arī pieredzi jaunu un inovatīvu studiju kursu izveidē.”  

BSC Zinātniskās padomes priekšsēdētāja Sandra Šūmane atzīmē: “Pētnieku loma ir ne tikai veidot jaunas zināšanas, bet arī izplatīt tās studējošajiem un plašākai sabiedrībai. Ceram uz sekmīgu tālāku sadarbību jau realizācijā esošu projektu ieviešanā, kā arī jaunu pētniecības virzienu attīstībā.” 

BSC valdes loceklis Tālis Tisenkopfs: “Sadarbības memorands ir viens no labiem piemēriem, kā dažādas zinātniskās organizācijas var sadarboties ārpus politiskiem uzstādījumiem, ņemot vērā Eiropas vispārējās zinātnes tendences; tā ir brīvprātīga sadarbība starp zinātniskajām institūcijām.” 

Abas institūcijas uz ciešāku sadarbību rosināja kopīgā zinātniskā interese par četrpusīgās sadarbības modeli (quadruple helix), ko BSC pēta FLPP projektā EKIP „Lietotājorientētu zināšanu un inovācijas partnerību aktivizēšana viedai un ilgtspējīgai teritoriālai attīstībai” (Nr. lzp-2020/2-0133) un BA - FLPP projektā par Quadruple Helix konceptu (QHC) kā pamatu jaunās paaudzes PPP modelim (Nr. lzp-2020/1-0062).