Close
11 / 07 / 2019

AgriLink projekta konsorcija 4. sanāksme: kļūst redzama AgriLink projekta ietekme

Autors: BSC

AgriLink konsorcija 4. sanāksme Spānijas pilsētā Pamplonā jūnija vidū pulcēja vairāk nekā 50 dalībnieku, t. sk. trīs no projekat īstenošanā iestaistītajiem BSC pētniekiem. Sanāksmi uzņēma Navarras Agropārtikas tehnoloģiju un infrastruktūras institūts (INTIA), un tā tika rīkota sadarbībā ar projekta vadītāju Francijas Nacionālo agronomijas pētniecības institūtu (INRA).

“Manuprāt, mūsu sanāksme Pamplonā bija ļoti produktīva”, teica Pjērs Labarts, AgriLink projekta koordinators. “Šobrīd ir redzami projekta pirmie rezultāti, un mūsu diskusijas Pamplonā apliecina, ka mums ir iespējas risināt ļoti būtiskus ar lauksaimniecību konsultāciju pakalpojumiem saistītus jautājumus dažādos līmeņos.”

Pamplonas nepilnu četru dienu sanāksme bija intensīva ar interaktīvām diskusijām, prezentācijām, darba semināriem un izbraucieniem, ieskaitot spāņu Dzīvās prakses laboratorijas apmeklējumu, kurā tiek kopradīti uzlabojumi INTIA konsultāciju pakalpojumiem integrētas kaitēkļu ierobežošanas jomā (kas ir arī viena no Latvijā pētītajām inovāciju jomām). Visiem dalībniekiem bija iespēja redzēt, kā darbojas Dzīvās prakses laboratorija un piedalīties praktiskos vingrinājumos, kādus izmanto INITA komanda, lai veicinātu vietējo lauksaimnieku problēmu un risinājumu identificēšanu.

Alberto Lafarga no INITA komandas norādīja: “Mūsu iesaiste AgriLink projektā mums noteikti palīdz iegūt jaunas zināšanas par lauksaimniecības konsultāciju nozīmi dažādās saimniecībās un dažādiem lauksaimniekiem. Labāka izpratne par to, kā lauksaimnieki izmanto mūsu pakalpojumus, palīdz mums identificēt gan labās prakses, gan trūkumus mūsu konsultāciju sniegšanā atbilstoši lauksaimnieku vajadzībām, jo īpaši ieviešot inovācijas.”

Arī Latvijā projekts rit pilnā sparā. Dzīvās prakses laboratorijas ietvaros tiek strādāts pie tā, lai izveidotu tiešsaistes platformu, kas būtu papildu resurss, lai zemnieki un uzņēmēji efektīvāk mijiedarbotos ar konsultantiem. Savukārt intervijās un vairākos diskusiju formātos ar zemniekiem un konsultantiem Pierīgā un Vidzemē ir apzināta pašreizējā situācija un nepieciešamība pēc jauniem konsultāciju pakalpojumiem – īpaši saistībā ar tiešo tirdzniecību un bioloģiskajām augu aizsardzības metodēm. Šobrīd uzsākts darbs pie zinātniskajām publikācijām par pētījumā gūtajām atziņām, kā arī turpinās virkne citu aktivitāšu gan saistībā ar praktiski orientētu informatīvo materiālu izstrādi, gan konsultāciju pakalpojumu nodrošinājuma apzināšanu un analīzi Eiropas Savienības politikas ietvarā Latvijā.

AgriLink projekta īstenošanas perioda otrajā pusē izvirzās daudzi būtiski jautājumi: piemēram, par neatkarīgu konsultāciju pieejamību, par publisko institūciju lomu un risku dažām saimniecību grupām tapt izslēgtām no piekļuves lauksaimniecības konsultācijām valstīs vai reģionos, kur publiskā politika maz vērības piegriež saimniecību konsultācijām, par konsultantu lomu interaktīvas inovācijas veicināšanā dažādos kontekstos u.c.

Video ieskats AgriLink konsorcija sanāksmē Pamplonā pieejams šeit. Nākamā projekta sanāksme notiks Rīgā, 2020. gada aprīlī.

Vairāk informācijas par AgriLink projektu un rezultātiem: www.agrilink2020.eu un Dzīvās prakses laboratoriju Latvijā: http://livinglablv.blogspot.com/.