Close
31 / 05 / 2019

18 mēneši TRUST

Autors:

TRUST vidus ir klāt. Šis vēl joprojām ir laiks, kad gatavoties nākamajam lauka darba posmam – 2019. gada vasarai. Vienlaikus, šajā laikā arī nepazūd citi pienākumi un izaicinājumi.

Viennozīmīgi, pēdējais ceturksnis TRUST ir bijis laiks, kad pētījums un pētījumā uzlūkotie jautājumi tiek komunicēti. Šajā ceturksnī Latvijas Sociologu asociācijas organizētās semināru sērijas ietvaros ir novadīta publiska lekciju, kuru apmeklēja 40-50 cilvēku, ir sniegta intervija Latvijas Radio, ir sniegta intervija avīzē Diena, kā arī sniegta intervija LTV1 raidījumam “Izziņas impulss”. Trīs mēnešos ir nozīmīgi celta pētījumā aplūkoto jautājumu atpazīstamība.

Neskatoties uz to, ka komunikācija aizņēma nozīmīgu šī ceturkšņa laika daļu, šajā laikā ir paveiktas arī citas lietas. Lielākais sasniegums ir darbs pie raksta “Forging by foraging: the role of wild products in shaping new relations with nature” grāmatai “Forging by foraging: the role of wild products in shaping new relations with nature: Handbook of Sustainable and Regenerative Food Systems”. Raksts ir praktiski pabeigts un cerams jau drīz grāmata, kuras daļa ir raksts, ieraudzīs dienas gaismu un visiem būs iespēja novērtēt konkrēto tekstu. Bet, kamēr šāda iespēja vēl nav, te ir neliela atkāpe, kas jauns ir parādījies šajā rakstā. Galvenā lieta – raksts fokusējas uz ideju par “piesaisti dabai” (“environmental connectedness”) – saikni starp cilvēku un dabu, kas nostiprinās caur mijiedarbi ar dabu (šajā gadījumā – savvaļas velšu vākšanu). Raksta vērtība ir tajā, ka tas nevis koncentrējas uz tiešo savvaļas produktu nozīmi vai kultūrā sakņotām interpretācijām, kā uzlūkot vākšanu, bet gan uz to, kā noteikta prakse, kas visur pasaulē ir vienāda, maina cilvēku. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka raksts tiecas virzīties aiz starppersonu radītām nozīmēm un uzlūkot to, vai mūsu pieredzē ir kas tāds, kas ļautu mainīt veidu, kā mēs mijiedarbojamies ar kontekstu.

Šajā ceturksnī uz priekšu tiek virzīts arī pārskats par vācēju klasifikāciju. Cerams, jau nākamajā ceturksnī par to varēs runāt jau daudz skaidrāk.

TRUST ir izstrādāts ERAF pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekta nr. 1.1.1.2/16/I/001 pētījuma pieteikuma nr. 1.1.1.2./VIAA/1/16/155 ietvaros.

#PostDocLatvia #ESfondi