Close
30 / 05 / 2020

10. ceturksnis TRUST

Autors: Miķelis Grīviņš

Ir pagājis vēl viens pētījuma ceturksnis. Šajā laikā pētījuma gaitu ir ietekmējis COVID-19, bet, neskatoties uz to, pētījums ir virzījies uz priekšu:

- “Thinking food like an East European: a critical reflection on the framing of food systems” publikācija ir pieņemta gala versijā un ir publicēta augsti vērtētajā Journal of Rural Studies. Raksts ir piesaistījis nozīmīgu pētnieku interesi un ir starp konkrētā žurnāla visvairāk sociālajos medijos apspriestajiem rakstiem.

- Šajā pusgadā ir iesniegts arī cits raksts – “Are all foragers the same? Towards a classification of foragers”. Raksts ir ilgstoša darba rezultāts un aplūko četras vācēju grupas. Pusgada gaitā tas ir iesniegts divas reizes – pirmajā tas tika noraidīts, un tika saņemti recenzentu ieteikumi, kā to uzlabot. Šie ieteikumi tika izmantoti, lai to pārstrādu un iesniegtu atkārtoti.

- Šajā laikā arī ir izstrādāts uz TRUSt rezultātiem balstīts pētījuma pieteikums, kurš tika iesniegts prestižajā ERC (European Research Council) grantu shēmā. Šis pieteikums diemžēl tika noraidīts, bet iegūtie komentāri tiks izmantoti, lai pieteikumu uzlabotu un iesniegtu nākamajā reizē. Šajā periodā esmu arī iesaisījies Apvārsnis 2020 projekta pieteikuma izstrādē. Šis projekta pieteikums ir apstiprināts un ir ieguvis finansējumu.

- Šajā laikā ir veikts nozīmīgs komunikācijas darbs. Ir sniegta radio intervija raidījumā "Zināmais Nezināmajā". Ir blogots, kā arī izveidots savvaļas produktu pētnieku komunikācijas tīkls (kuram arī ir iegūts Eiropas Laukus sociologu asociācijas atbalsts). Šāds tīkls palīdzēs nodrošināt TRUSt rezultātu ilgtermiņa ietekmi.

- Līdzīgu kā citos periodos, arī pēdējā pusgada laikā esmu turpinājis vākt datus. Šajā laikā ir vākti dati par gadījumiem, tādējādi pievirzoties tuvāk projekta kopējam mērķim – iezīmēt ceļa karti ar savvaļas produktiem saistītiem sasniegumiem.

- Tagad tikai jāvirzās uz priekšu.

TRUSt ir izstrādāts ERAF pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekta nr. 1.1.1.2/16/I/001 pētījuma pieteikums nr. 1.1.1.2./VIAA/1/16/155 ietvaros.

#PostDocLatvia #ESfondi