Meža nekoksnes produktu inovācijas – lauku attīstības un ilgtspējas veicināšanas virziens (TRUSt) By Mikelis Grivins icon-clock 02 / 01 / 2018

No 1. decembra BSC pētnieks Miķelis Grīviņš sāk īstenot pēcdoktorantūras pētījumu "Meža nekoksnes produktu inovācijas – lauku attīstības un ilgtspējas veicināšanas virziens (TRUSt)".

Lasīt vairāk
Zemnieku zināšanas ilgtspējīgākai lauksaimniecībai By Sandra Šūmane icon-clock 22 / 11 / 2017
Publicēti Sandras Šūmanes, Tāļa Tisenkopfa, Ilonas Kundas un līdzautoru raksti par vietējo un zemnieku zināšanu lomu ilgtspējīgas lauksaimniecības stiprināšanā žurnālā Journal of Rural Studies un interneta vietnē www.arc2020.eu.
Lasīt vairāk
SALSA ziņu lapa Nr. 1 By Sandra Šūmane icon-clock 03 / 11 / 2017

Sagatavota pirmā nacionālā ziņu lapa par starptautiskā projekta SALSA gaitu un līdzšinējiem BSC īstenotā pētījuma rezultātiem Latvijā.

Lasīt vairāk
By Talis Tisenkopfs icon-clock 20 / 10 / 2017 Lasīt vairāk
By Anda Adamsone-Fiskovica icon-clock 20 / 10 / 2017 Lasīt vairāk
By Talis Tisenkopfs icon-clock 20 / 10 / 2017 Lasīt vairāk
Prakses vieta “Apvārsnis 2020” pētnieciskajā projektā SALSA By BSC icon-clock 02 / 06 / 2017

Vadošais Latvijas sociālo zinātņu institūts Eiropas projektu īstenošanā Baltic Studies Centre piedāvā vasaras prakses / darba vietu motivētam sociālo vai dabas zinātņu studentam vai absolventam, kurš gribētu apgūt darba pieredzi un iemaņas starptautiskā zinātniskā projektā.

Lasīt vairāk
Conference call: Alternative food supply networks in Central and Eastern Europe By Mikelis Grivins icon-clock 06 / 04 / 2017

The Baltic Studies Centre, in cooperation with the Latvian Academy of Culture, organises the scientific and practical conference “Alternative food supply networks in Central and Eastern Europe: Towards new grounds for interpretation and collaboration”.

Lasīt vairāk
Sludinājums By BSC icon-clock 14 / 10 / 2016

Nodibinājums Baltic Studies Centre izsludina pēcdoktorantu pētniecības pieteikumu pieņemšanu ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” atlases kārtā.

Lasīt vairāk
E-konference "Mazo saimniecību devums pārtikas nodrošinājumā un uztura uzlabošanā" By BSC icon-clock 26 / 09 / 2016

Pētnieki, praktiķi, politikas veidotāji un citi interesenti ir aicināti piedalīties moderētā e-konferencē "Mazo saimniecību devums pārtikas nodrošinājumā un uztura uzlabošanā", ko organizē Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācija un kas notiks 2016. gada 10.-23. oktobrī.

Lasīt vairāk
BSC Rīgā rīko TRANSMANGO projekta sanāksmi By Tālis Tisenkopfs icon-clock 12 / 09 / 2016

Kādi ir iespējamie pārtikas drošības nākotnes scenāriji Eiropai un kādi vēlamie ceļi vestu pie lielākas pārtikas un uztura drošības iedzīvotājiem? Kā šie ceļi ir saistīti ar uzlabojumiem skolu ēdināšanas sistēmā, palīdzību trūcīgām grupām, mazo zemnieku lielāku iesaisti iedzīvotāju nodrošināšanā ar veselīgiem produktiem, ilgtspējas standartu ieviešanu pārtikas raqžošanā un citiem praktiskiem risinājumiem? Šiem jautājumiem bija veltīta TRANSMANGO projekta sanāksme, kas 2016. gada 8.-9. septembrī notika Rīgā un pulcēja 38 Latvijas un ārvalstu zinātniekus.

Lasīt vairāk
BSC pētnieki un LU doktoranti tiekas akadēmiskās rakstīšanas vasaras nometnē By Tālis Tisenkopfs & Miķelis Grīviņš icon-clock 10 / 07 / 2016

Kas ir vajadzīgs, lai darbs pie zinātniskām publikācijām un promocijas darbu nodaļām virzītos uz priekšu? Apņēmība un cītīga rakstīšana! Taču tekstu radīšanu daudz raitāku un radošāku var darīt kolektīvs atbalsts!

Lasīt vairāk
BSC publicē vairākus nozīmīgus rakstus par pārtikas aprites ķēdēm By Miķelis Grīviņš icon-clock 17 / 06 / 2016

Pēdējo mēnešu laikā BSC pētnieku iegūtie pētījumu rezultāti ir publicēti vairākos starptautiski augsti citētos akadēmiskos žurnālos. Publicētie raksti aplūko atšķirības starp garajām un īsajām pārtikas aprites ķēdēm, analizē dažādu pārtikas aprites ķēžu sociālo efektivitāti un ilustrē, kā neregulētas pārtikas aprites ķēdes var kļūt par pamatu vājāko sociālo grupu spējināšanai.

Lasīt vairāk
Pētnieks sper soli pretī praktiķiem: lauzīs kāju vai atklās jaunas teritorijas? By Ilona Kunda icon-clock 16 / 03 / 2016

Pētniece pārcilā savu pieredzi pētnieciskos projektos, kas paredzējuši arī sadarbību ar praktiķiem un jautā: ko praktiķim vērtīgu mēs spējam iedot?

Lasīt vairāk
"Baltic Studies Centre" vissekmīgākais sociālo un humanitāro zinātņu institūts Latvijā Eiropas projektu piesaistē By Tālis Tisenkopfs icon-clock 11 / 03 / 2016

Pēc Eiropas zinātnes un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" Nacionālā kontaktpunkta apkopojuma "Baltic Studies Centre" ir vissekmīgākais sociālo un humanitāro zinātņu institūts Latvijā Eiropas projektu piesaistē un šajā rādītājā ieņem 11. vietu visu 77 Latvijas zinātnisko institūtu vidū.

Lasīt vairāk
Uzsākts starptautisks projekts „InnoFruit” augļkopības un augļu pārstrādes nozares inovāciju snieguma un spējas veicināšanai Baltijas jūras reģionā By Anda Ādamsone-Fiskoviča icon-clock 01 / 03 / 2016

2016. gada 1. martā ir uzsākts jauns starptautisks projekts „Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs” (InnoFruit; Advancement of non-technological innovation performance and innovation capacity in fruit growing and processing sector in selected Baltic Sea Region countries), kas tiks īstenots trīs gadu periodā.

Lasīt vairāk
Sekmīgi aizvadīts pirmais TRANSMANGO projekta scenāriju veidošanas darbseminārs Latvijā By Anda Ādamsone-Fiskoviča icon-clock 18 / 02 / 2016

2016. gada 18. februārī Baltic Studies Centre pētnieki projekta TRANSMANGO („Eiropas pārtikas un uztura drošības ietekmējošo pārmaiņu faktoru ietekmes novērtējums”) ietvaros organizēja darbsemināru, kurā tika izmantota scenāriju veidošanas metode, lai runātu par ar skolu pārtiku saistītiem jautājumiem.

Lasīt vairāk
GLAMUR pētnieki prezentē projekta rezultātus Briselē By Miķelis Grīviņš icon-clock 27 / 01 / 2016

22. janvārī pārtikas pētnieki, pārvaldes un tirgus pārstāvji tikās Briselē, lai piedalītos GLAMUR projekta noslēguma konferencē. Konferences ietvaros tika prezentēti galvenie pētījuma rezultāti un uz pētījuma rezultātiem balstītie politikas ieteikumi. Konferences ietvaros arī norisinājās vairākas diskusijas par pārtikas sagādi.

Vairāk par BSC iesaisti GLAMUR projektā var lasīt šeit: http://bscresearch.lv/lv/projekti/glamur 

Lasīt vairāk
Kāpēc gan neveidot Eiropas pārtikas un uztura politiku? By Miķelis Grīviņš icon-clock 12 / 01 / 2016

Viens no vadošajiem sociālo zinātņu agro-pārtikas politikas pētnikiem Terrijs Mārsdens (Terry Marsden) dalās ar pārdomām vaicājos, vai Eiropai nevajadzētu ieviest vienotu pārtikas un uztura politiku. Why not a Common Food and Nutrition Policy for Europe? ir viedokļa raksts, kuram vajadzētu veicināt diskusiju par konkrēto tēmu. Dalieties ar saviem komentāriem Transmango konsorcija ietvaros twitter kontā @transmango, #commonfoodpolicy vai facebookpage https://www.facebook.com/transmango.

Lasīt vairāk
Virzoties prom no duālas interpretācijas By Miķelis Grīviņš icon-clock 20 / 09 / 2015

Pēdējās dekādēs ir strauji audzis pārtikas sistēmas analizējošu pētījumu skaits... un reizē ir paplašinājies arī šo sistēmu skaidrojošo interpretāciju spektrs. Starp šīm interpretācijām dominē vienkāršas, bet analītiski spēcīgas pārtikas sistēmās lietoto prakšu raksturojošas opozīcijas kā - garas un īsas sagādes ķēdes, lokālas un globālas sagādes ķēdes, ilgtspējīgas un intensīvas saimniekošanas prakses, utt. 

Lasīt vairāk
Konferencē Romā diskutē par lauksaimniecību urbanizētā sabiedrībā By Miķelis Grīviņš icon-clock 19 / 09 / 2015

Pētnieki no Baltic Studies Centre septembra sākumā prezentē Latvijā veiktu pētījumu rezultātus Romā, “Conference on Agriculture in an Urbanizing Society” konferencē. Šoreiz konferences centrā bija jautājums kā piesaistīt lauksaimniecību un pārtikas sagādes ķēdes sabiedrības vajadzībām. Konference pulcināja dažādas disciplīnas pārstāvošus pētniekus (socioloģijas, ekonomijas, telpiskās plānošaas, reģionālās plānošanas, urbānās plānošanas, utt.) no visas pasaules, lai veicinātu apmaiņu ar aktuālajiem zinātniskajiem secinājumiem par multifunkcionālu lauksaimniecību, lokālām pārtikas sagādes ķēdēm, pilsēt-lauku attiecībām.

Lasīt vairāk
The Evolution of Household Foodscapes in Latvia By Miķelis Grīviņš icon-clock 16 / 09 / 2015

The amount of science generated evidence describing food systems has been growing in last decades… and so has the diversity of explanations applied to describe the processes in these systems. Among these interpretations commonly there are explanations based on simple. The article traces changes in household food consumption patterns comparing the late Soviet period and the present day based on household interviews and interpretive analysis.

Lasīt vairāk