TRUST ceturtais ceturksnis icon-clock 30 / 11 / 2018

Pirmais pētījuma gads ir aizritējis. Ceturtajā ceturksnī TRUST rezultāti ir prezentēti Latvijā un ārzemēs, tiek turpināts vākt un analizēt datus par savvaļas produktiem un – nu jau arī ir pieejami pirmie pētījuma rezultāti.

Lasīt vairāk
Darba sludinājums: Zinātniskā asistenta vieta LZP pētnieciskajā projektā SINFO BSC icon-clock 29 / 11 / 2018

Vadošais Latvijas sociālo zinātņu institūts Eiropas pētniecisko un sadarbības projektu īstenošanā Baltic Studies Centre (BSC) piedāvā zinātniskā asistenta darba vietas motivētiem studentiem, kuri gribētu apgūt darba pieredzi un iemaņas nacionāla līmeņa zinātniska projekta īstenošanā pieredzējušu pētnieku komandā.

Lasīt vairāk
Daži jaunumi #4 BSC icon-clock 18 / 10 / 2018

BSC komanda rudeni iesākusi ar aktīvu darbu pie dažādiem pētnieciskiem projektiem un citām pētnieciskām aktivitātem.

Lasīt vairāk
Atvērta pieteikšanās ESRS rudens skolai BSC icon-clock 07 / 09 / 2018

Eiropas Lauku sociologu asociācijas rudens skola notiks Rīgā. Rudens skolas “Social Innovation in and for Sustainable Food Provision” mērķis ir veicināt doktorantu zinātniskās zināšanas par lauku socioloģiju un citām zinātnes disciplīnām, kas skaidro sociālos procesus laukos (piem., lauksaimniecības un pārtikas studijas, uzturs un sabiedrības veselība) un par sociālo inovāciju lomu mūsdienu pārtikas apritē. Pieteikums līdz 20. septembrim sūtīt uz epastu: andris.suvajevs@gmail.com. 

Lasīt vairāk
Seminārs par mazo saimniecību un mazo pārtikas uzņēmumu lomu Latgales reģiona attīstībā BSC icon-clock 06 / 09 / 2018

Baltic Studies Centre (BSC) sadarbībā ar Latgales reģiona attīstības aģentūru un Latgales uzņēmējdarbības centru 12. septembrī aicina uz zinātniski-praktisku semināru, kura mērķis ir diskutēt par mazo saimniecību un mazo pārtikas uzņēmumu lomu Latgales reģiona attīstībā un ilgtspējīgā pārtikas nodrošinājumā.

Lasīt vairāk
TRUST pētījuma pirmie deviņi mēneši BSC icon-clock 20 / 08 / 2018

Trešajā TRUST ceturksnī projekts turpina meklēt labāko skatījumu uz savvaļas produktiem, uzsāk kvalitatīvo datu vākšanu, mēģinot apzināt Latvijā ar savvaļas produktiem saistītās zināšanas un prakses, un meklē veidus, kā popularizēt pētījuma pirmos rezultātus.

 

Lasīt vairāk
Daži jaunumi #3 BSC icon-clock 18 / 07 / 2018

BSC komanda vasaras mēnešos ir aktīvi strādājusi pie dažādiem pētnieciskiem projektiem, taču pētnieki atraduši laiku arī atpūsties, ņemot dalību Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos un kolektīva pasākumā Vilksalā.

Lasīt vairāk
Daži jaunumi #2 BSC icon-clock 30 / 05 / 2018

BSC komanda aktīvi darbojusies kopš pēdējā ieraksta. Ikdienā turpinās darbs pie pētniecības projektiem, taču bijuši atsevišķi notikumi, kurus mēs vēlētos uzsvērt.

Lasīt vairāk
Kā interpretēt jēdzienu "meža nekoksnes produkti"? Miķelis Grīvinš icon-clock 16 / 05 / 2018

Ir pagājuši seši mēneši kopš TRUST uzsākšanas. Šajos sešos mēnešos daudz jau ir paveikts. Tikai aprīlī vien mēs tikām uzaicināti runāt par mūsu pētījumiem par savvaļas produktiem Hāgā Erasmus Universitātē, Vāgeningenas pētījumu centrā un universitātē un "Food Urbanism" konferencē Tartū. #postdoclatvia #mezaveltes

Lasīt vairāk
Daži jaunumi #1 BSC icon-clock 09 / 05 / 2018

BSC komanda SALSA projekta ietvaros veiksmīgi veikusi vairākas intervijas, un BSC pētnieki snieguši prezentācijas par institūta pētījumiem.

Lasīt vairāk
Piezīmes par SALSA projekta intervijām Latgalē Emīls Ķīlis icon-clock 20 / 04 / 2018

Šonedēļ SALSA projekta ietvaros BSC pētnieki veica vairākas intervijas Latgales plānošanas reģionā. Mūsu mērķis bija apzināt (i) mazo saimniecību lomu pārtikas apgādē un (ii) to ražoto produktu klāstu. Sadalījāmies divās intervētāju komandās un kopā intervējām 19 cilvēkus, veiksmīgi sasniedzot savus mērķus.

Lasīt vairāk
Dārzkopības institūta un BSC darbseminārs "Latvijas augļkopības nozares potenciāls: zināšanu pārneses esošie un iespējamie risinājumi" BSC icon-clock 16 / 04 / 2018

Dārzkopības institūts un Baltic Studies Centre aicina uz darbsemināru, kura mērķis ir diskutēt par esošo situāciju un nākotnes perspektīvām Latvijas augļkopības nozarē zināšanu apmaiņas un inovāciju veicināšanā, sadarbojoties augļkopjiem, konsultantiem un zinātniekiem.

Lasīt vairāk
Pārskats par konferenci "Eiropas Savienības zinātniskie pētījumi lauku attīstības un politikas atbalstam" BSC icon-clock 04 / 04 / 2018

Baltic Studies Centre (BSC) sadarbībā ar Zemkopības ministriju (ZM) 29. martā Siguldā organizēja zinātniski-praktisku konferenci “Eiropas Savienības zinātniskie pētījumi lauku attīstības un politikas atbalstam”. Pasākuma mērķis bija diskutēt par ES zinātnisko pētījumu devumu lauksaimniecības konkurētspējas, inovāciju un lauku attīstības veicināšanai Latvijā, izmantojot BSC veiktos pētījumus kā piemēru.

Lasīt vairāk
BSC un Zemkopības ministrijas konference "Eiropas Savienības zinātniskie pētījumi lauku attīstības un politikas atbalstam" BSC icon-clock 19 / 03 / 2018

Zinātniskais institūts Baltic Studies Centre (BSC) sadarbībā ar Zemkopības ministriju aicina uz zinātniski-praktisku konferenci, kuras mērķis ir diskutēt par Eiropas Savienības (ES) zinātnisko pētījumu devumu lauksaimniecības konkurētspējas, inovāciju un lauku attīstības veicināšanai Latvijā.

Lasīt vairāk
Pēcdoktorantūras programmā pirmie trīs mēneši Miķelis Grīviņš icon-clock 28 / 02 / 2018

Pēcdoktorantūras pētījuma “Meža nekoksnes produktu inovācijas – lauku attīstības un ilgtspējas veicināšanas virziens (TRUSt)” pirmie trīs mēneši ir pagājuši.

Lasīt vairāk
Izstrādātas politikas rekomendācijas Eiropas pārtikas un uztura drošības jomā BSC icon-clock 04 / 02 / 2018

2018. gada janvārī noslēdzās ES pētnieciskais projekts TRANSMANGO, kas bija veltīts pārtikas un uztura drošības jautājumiem un tās apdraudējumiem Eiropā pašreiz un turpmāko 30 gadu perspektīvā. Projekta rezultātā tika izstrādātas politikas rekomendācijas attiecībā uz pārtikas un uztura nodrošinājumu Eiropas līmenī, kā arī skolu ēdināšanas sistēmu Latvijā.

Lasīt vairāk
Meža nekoksnes produktu inovācijas – lauku attīstības un ilgtspējas veicināšanas virziens (TRUSt) Miķelis Grīviņš icon-clock 02 / 01 / 2018

No 1. decembra BSC pētnieks Miķelis Grīviņš sāk īstenot pēcdoktorantūras pētījumu "Meža nekoksnes produktu inovācijas – lauku attīstības un ilgtspējas veicināšanas virziens (TRUSt)".

Lasīt vairāk
Zemnieku zināšanas ilgtspējīgākai lauksaimniecībai Sandra Šūmane icon-clock 22 / 11 / 2017
Publicēti Sandras Šūmanes, Tāļa Tisenkopfa, Ilonas Kundas un līdzautoru raksti par vietējo un zemnieku zināšanu lomu ilgtspējīgas lauksaimniecības stiprināšanā žurnālā Journal of Rural Studies un interneta vietnē www.arc2020.eu.
Lasīt vairāk
SALSA ziņu lapa Nr. 1 Sandra Šūmane icon-clock 03 / 11 / 2017

Sagatavota pirmā nacionālā ziņu lapa par starptautiskā projekta SALSA gaitu un līdzšinējiem BSC īstenotā pētījuma rezultātiem Latvijā.

Lasīt vairāk
Prakses vieta “Apvārsnis 2020” pētnieciskajā projektā SALSA BSC icon-clock 02 / 06 / 2017

Vadošais Latvijas sociālo zinātņu institūts Eiropas projektu īstenošanā Baltic Studies Centre piedāvā vasaras prakses / darba vietu motivētam sociālo vai dabas zinātņu studentam vai absolventam, kurš gribētu apgūt darba pieredzi un iemaņas starptautiskā zinātniskā projektā.

Lasīt vairāk
Sludinājums BSC icon-clock 14 / 10 / 2016

Nodibinājums Baltic Studies Centre izsludina pēcdoktorantu pētniecības pieteikumu pieņemšanu ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” atlases kārtā.

Lasīt vairāk
E-konference "Mazo saimniecību devums pārtikas nodrošinājumā un uztura uzlabošanā" BSC icon-clock 26 / 09 / 2016

Pētnieki, praktiķi, politikas veidotāji un citi interesenti ir aicināti piedalīties moderētā e-konferencē "Mazo saimniecību devums pārtikas nodrošinājumā un uztura uzlabošanā", ko organizē Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācija un kas notiks 2016. gada 10.-23. oktobrī.

Lasīt vairāk
BSC Rīgā rīko TRANSMANGO projekta sanāksmi Tālis Tisenkopfs icon-clock 12 / 09 / 2016

Kādi ir iespējamie pārtikas drošības nākotnes scenāriji Eiropai un kādi vēlamie ceļi vestu pie lielākas pārtikas un uztura drošības iedzīvotājiem? Kā šie ceļi ir saistīti ar uzlabojumiem skolu ēdināšanas sistēmā, palīdzību trūcīgām grupām, mazo zemnieku lielāku iesaisti iedzīvotāju nodrošināšanā ar veselīgiem produktiem, ilgtspējas standartu ieviešanu pārtikas raqžošanā un citiem praktiskiem risinājumiem? Šiem jautājumiem bija veltīta TRANSMANGO projekta sanāksme, kas 2016. gada 8.-9. septembrī notika Rīgā un pulcēja 38 Latvijas un ārvalstu zinātniekus.

Lasīt vairāk
BSC pētnieki un LU doktoranti tiekas akadēmiskās rakstīšanas vasaras nometnē Tālis Tisenkopfs & Miķelis Grīviņš icon-clock 10 / 07 / 2016

Kas ir vajadzīgs, lai darbs pie zinātniskām publikācijām un promocijas darbu nodaļām virzītos uz priekšu? Apņēmība un cītīga rakstīšana! Taču tekstu radīšanu daudz raitāku un radošāku var darīt kolektīvs atbalsts!

Lasīt vairāk
BSC publicē vairākus nozīmīgus rakstus par pārtikas aprites ķēdēm Miķelis Grīviņš icon-clock 17 / 06 / 2016

Pēdējo mēnešu laikā BSC pētnieku iegūtie pētījumu rezultāti ir publicēti vairākos starptautiski augsti citētos akadēmiskos žurnālos. Publicētie raksti aplūko atšķirības starp garajām un īsajām pārtikas aprites ķēdēm, analizē dažādu pārtikas aprites ķēžu sociālo efektivitāti un ilustrē, kā neregulētas pārtikas aprites ķēdes var kļūt par pamatu vājāko sociālo grupu spējināšanai.

Lasīt vairāk
Pētnieks sper soli pretī praktiķiem: lauzīs kāju vai atklās jaunas teritorijas? Ilona Kunda icon-clock 16 / 03 / 2016

Pētniece pārcilā savu pieredzi pētnieciskos projektos, kas paredzējuši arī sadarbību ar praktiķiem un jautā: ko praktiķim vērtīgu mēs spējam iedot?

Lasīt vairāk
"Baltic Studies Centre" vissekmīgākais sociālo un humanitāro zinātņu institūts Latvijā Eiropas projektu piesaistē Tālis Tisenkopfs icon-clock 11 / 03 / 2016

Pēc Eiropas zinātnes un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" Nacionālā kontaktpunkta apkopojuma "Baltic Studies Centre" ir vissekmīgākais sociālo un humanitāro zinātņu institūts Latvijā Eiropas projektu piesaistē un šajā rādītājā ieņem 11. vietu visu 77 Latvijas zinātnisko institūtu vidū.

Lasīt vairāk
Uzsākts starptautisks projekts „InnoFruit” augļkopības un augļu pārstrādes nozares inovāciju snieguma un spējas veicināšanai Baltijas jūras reģionā Anda Ādamsone-Fiskoviča icon-clock 01 / 03 / 2016

2016. gada 1. martā ir uzsākts jauns starptautisks projekts „Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs” (InnoFruit; Advancement of non-technological innovation performance and innovation capacity in fruit growing and processing sector in selected Baltic Sea Region countries), kas tiks īstenots trīs gadu periodā.

Lasīt vairāk
Sekmīgi aizvadīts pirmais TRANSMANGO projekta scenāriju veidošanas darbseminārs Latvijā Anda Ādamsone-Fiskoviča icon-clock 18 / 02 / 2016

2016. gada 18. februārī Baltic Studies Centre pētnieki projekta TRANSMANGO („Eiropas pārtikas un uztura drošības ietekmējošo pārmaiņu faktoru ietekmes novērtējums”) ietvaros organizēja darbsemināru, kurā tika izmantota scenāriju veidošanas metode, lai runātu par ar skolu pārtiku saistītiem jautājumiem.

Lasīt vairāk
GLAMUR pētnieki prezentē projekta rezultātus Briselē Miķelis Grīviņš icon-clock 27 / 01 / 2016

22. janvārī pārtikas pētnieki, pārvaldes un tirgus pārstāvji tikās Briselē, lai piedalītos GLAMUR projekta noslēguma konferencē. Konferences ietvaros tika prezentēti galvenie pētījuma rezultāti un uz pētījuma rezultātiem balstītie politikas ieteikumi. Konferences ietvaros arī norisinājās vairākas diskusijas par pārtikas sagādi.

Vairāk par BSC iesaisti GLAMUR projektā var lasīt šeit: http://bscresearch.lv/lv/projekti/glamur 

Lasīt vairāk
Kāpēc gan neveidot Eiropas pārtikas un uztura politiku? Miķelis Grīviņš icon-clock 12 / 01 / 2016

Viens no vadošajiem sociālo zinātņu agro-pārtikas politikas pētnikiem Terrijs Mārsdens (Terry Marsden) dalās ar pārdomām vaicājos, vai Eiropai nevajadzētu ieviest vienotu pārtikas un uztura politiku. Why not a Common Food and Nutrition Policy for Europe? ir viedokļa raksts, kuram vajadzētu veicināt diskusiju par konkrēto tēmu. Dalieties ar saviem komentāriem Transmango konsorcija ietvaros twitter kontā @transmango, #commonfoodpolicy vai facebookpage https://www.facebook.com/transmango.

Lasīt vairāk
Virzoties prom no duālas interpretācijas Miķelis Grīviņš icon-clock 20 / 09 / 2015

Pēdējās dekādēs ir strauji audzis pārtikas sistēmas analizējošu pētījumu skaits... un reizē ir paplašinājies arī šo sistēmu skaidrojošo interpretāciju spektrs. Starp šīm interpretācijām dominē vienkāršas, bet analītiski spēcīgas pārtikas sistēmās lietoto prakšu raksturojošas opozīcijas kā - garas un īsas sagādes ķēdes, lokālas un globālas sagādes ķēdes, ilgtspējīgas un intensīvas saimniekošanas prakses, utt. 

Lasīt vairāk
Konferencē Romā diskutē par lauksaimniecību urbanizētā sabiedrībā Miķelis Grīviņš icon-clock 19 / 09 / 2015

Pētnieki no Baltic Studies Centre septembra sākumā prezentē Latvijā veiktu pētījumu rezultātus Romā, “Conference on Agriculture in an Urbanizing Society” konferencē. Šoreiz konferences centrā bija jautājums kā piesaistīt lauksaimniecību un pārtikas sagādes ķēdes sabiedrības vajadzībām. Konference pulcināja dažādas disciplīnas pārstāvošus pētniekus (socioloģijas, ekonomijas, telpiskās plānošaas, reģionālās plānošanas, urbānās plānošanas, utt.) no visas pasaules, lai veicinātu apmaiņu ar aktuālajiem zinātniskajiem secinājumiem par multifunkcionālu lauksaimniecību, lokālām pārtikas sagādes ķēdēm, pilsēt-lauku attiecībām.

Lasīt vairāk